Home » 2009 » September

Monthly Archives: September 2009

Achiziţia de imobile şi terenuri în Ungaria

Începînd din ianuarie 2006 cetăţenii străini pot cumpăra imobile în Ungaria. Formalităţile pentru cumpărarea unui imobil pe teritoriul Ungariei sînt următoarele:

  • cumpărătorul depune într-un cont temporar un avans de 10% printr-un birou de avocatură şi deschide un cont la o bancă locală unde va putea transfera din contul său din străinătate suma rămasă.

  • avocatul întocmeşte contractul de vînzare-cumpărare (în limba maghiară, iar dacă cumpărătorul nu este vorbitor de limba maghiară atunci este necesar un traducător care va traduce actul şi va fi înscris în cadrul contractului) care este semnat de ambele părţi.

  • cumpărătorul transferă restul sumei de cumpărare împreună cu impozitele şi taxele aferente.

  • avocatul obţine autorizaţiile necesare şi înregistrează tranzacţia în cartea funciară (operaţiune care durează în jur de 4-6 săptămîni).

  • După înregistrarea tranzacţiei vînzătorul primeşte banii, iar cumpărătorul documentele ce-i atestă proprietatea şi acces la ea (cheile de la casă, atunci cînd e cazul).

De asemenea, se poate plăti cu bani gheaţă, în acest caz se elimină două dintre etapele de mai sus iar banii se achită la avocat.

Pentru obţinerea dreptului de proprietate de către cetăţeni străini este nevoie de autorizaţia de la Oficiul administrativ, de regulă este acordată fără nici o problemă în cazul în care acest lucru nu este interzis prin lege, de exemplu în cazul terenurilor agricole. Conducătorul oficiului administrativ teritorial competent poate autoriza cumpărarea unui imobil de către persoane fizice sau juridice străine dacă imobilul respectiv nu este teren agricol, nu se găseşte într-o zonă naturală protejată şi dacă nu se aduce atingere intereselor autorităţilor locale sau interesului public. În cazul unor imobile monumente istorice sau al unor imobile care se găsesc în zone naturale protejate, pentru autorizarea cumpărării imobilelor va fi consultată şi autoritatea competentă cu protejarea clădirilor respective.

Vînzătorul suportă cheltuielile de predare şi cele legate de ţinerea evidenţei imobiliare (de exemplu plata împrumutului ipotecar, etc.). În unele cazuri stabilite de lege vînzătorul va plăti şi impozit (vînzarea unui imobil în termen de 15 ani de la dobîndire sau vînzarea unui imobil de locuit fără cumpărarea altuia).

Cheltuieli auxiliare pentru cumpărător, conform Codului Civil şi cutumei:

 • Onorariul avocatului (de obicei între 0,5% şi 1,5% din valoarea contractului, dar există şi un onorariu minim)

 • Înregistrarea funciară

 • Impozit/taxă pe transfer de avere imobiliară:

  • în cazul terenului de construcţii (cu construire în termen de 4 ani): 0 %. Dacă acest lucru nu se întîmplă, impozitul va fi de 10% din valoarea terenului.

  • în cazul caselor familiale şi apartamentelor cu valoare de pînă la 4 milioane forinţi: 2 %

  • pentru valoarea ce depăşeşte 4 milioane forinţi: 6%

  • pentru orice altă achiziţie (casă de vacanţă, hotel, magazin, garaj): 10 %

  • pînă la suma de 15 milioane de forinţi există scutirea de taxă în cazul achiziţiei unui imobil nou direct de la constructor

Impozite locale: În Ungaria impozitele locale pe teren sînt stabilite de comune şi diferă de la o localitate la alta. Nu se plătesc impozite pentru clădiri, cu excepţia caselor de odihnă unde impozitul este de 10% din valoarea imobilului.

Articol preluat de aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/2009/10/01/achizitia-de-imobile-si-terenuri-in-ungaria/

Impozite si taxe locale mai mari cu 20 procente în 2010, sau Romania vs Ungaria în impozite si taxe

Ce este impozitul pe clădiri?

Impozitul pe clădiri este o taxă locală datorată de către toate persoanele către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În cazul municipiului Bucureşti taxa se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

Cine datorează impozit pe clădiri?

Orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate o clădire aflată în România trebuie să plătească anual impozit pe clădire. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Principiul stabilirii impozitului pe clădiri şi terenuri pe baza valorii imobilelor ar putea fi reglementat prin modificarea Codului Fiscal, au declarat agenţiei MEDIAFAX surse guvernamentale. sursa “Codul Fiscal ar putea să prevadă ca, începînd cu anul fiscal 2011, autorităţile locale să poată opta pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren avînd în vedere valoarea clădirilor şi, respectiv, a terenurilor stabilite pe baza cererii şi ofertei, potrivit informaţiilor furnizate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Se propune realizarea de măsuri pentru impozitarea la valoarea de piaţă a proprietăţilor imobiliare” .

Guvernul a decis să majoreze din 2010 impozitele şi taxele locale cu aproximativ 20%, valoarea de impozitare pentru clădirile făcute din materiale rezistente şi racordate la utilităţi urmînd să fie majorată astfel, începînd cu anul viitor, de la 669 de lei pe metrul pătrat la 806 lei. Taxele au fost majorate prin hotărîre aprobată de Guvern în luna august şi publicată joi seara în Monitorul Oficial.

Astfel, valoarea de impozitare a clădirilor din materiale rezistente – beton sau cărămidă – care nu sînt racordate la reţeaua de apă, canalizare, reţeaua electrică sau termică va creşte de la 397 de lei pe metrul pătrat la 478 de lei pe metrul pătrat.

Valoarea de impozitare a fiecărui metru pătrat de construcţie din lemn, piatră naturală sau chirpici creşte şi ea, de la 182 la 219 lei în cazul celor cu utilităţi şi de la 114 la 137 în cazul celor fără utilităţi.

Impozitul pe clădiri se calculează de autorităţile locale, cuantumul plătit de contribuabil urmînd să fie de 0,1% din valoarea de impozitare stabilită prin lege. La această valoare, autoritatea locală poate adăuga pînă la 20%.

Cuantumul impozitelor pentru terenurile intravilane cu destinaţia de spaţiu de construcţie creşte şi el, de la 7.404 de lei anual pentru un hectar la 8.921 de lei, în condiţiile în care localitatea în care se află este, conform clasificării oficiale, una de rang 0, iar zona în care terenul este amplasat este “A”. Clasificarea oficială instituie localităţi de şase ranguri – notate, în ordine crescătoare, de la “0″ la “V”, iar zonele din cadrul localităţii sînt, de la centru spre periferie, de la “A” la “D”.

Spre deosebire de România, în Ungaria NU se plătesc impozite pe clădiri, cu excepţia caselor de odihnă unde impozitul este de 10% din valoarea imobilului, iar impozitele locale pe teren sînt stabilite de comune şi diferă de la o localitate la alta.

Articol preluat de aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/2009/09/27/impozite-si-taxe-locale-mai-mari-cu-20-procente-in-2010-sau-romania-vs-ungaria-in-impozite-si-taxe/

Programul Prima Casa si vinzarile de case din Ungaria

Despre programul Prima Casă s-a făcut o mulţime de tam-tam, atît în mass-media scrisă cît şi cea de la televizor ori cea de pe internet, pe motiv că ajută la relansarea economiei şi oferă locuri de muncă oamenilor implicaţi în construcţiile de noi case pentru oricine doreşte să cumpere. Dar asta a fost la început, atunci cînd analiştii se lansau în speculaţii şi multă lume era optimistă. Preţurile locuinţelor au stagnat sau chiar au crescut uşor, mulţi sperînd că vor atinge valorile din vremurile bune de dinainte de criză.

În schimb, acum, la mai mult de două luni de la demararea programului guvernamental, mulţi agenţi imobiliari se tem ca Prima Casă să nu devină Prima farsă. Primul motiv este perioada mare de rezolvare a dosarelor, alt motiv este faptul că mulţi cumpărători (dintre cei care, totuşi, s-au decis să apeleze la acest program) preferă să cumpere apartamente sau case mai vechi, unele chiar din perioada comunistă. Despre construirea de clădiri noi pentru ei cu greu se mai poate pune problema. O altă problemă a programului este venitul mare (de pînă în 4500 de lei în cazul sumei maxime admise) şi a condiţiilor stricte necesare pentru a te înscrie. Vînzările în cadrul programului stagnează cu succes în toată ţara.

În aceste condiţii, unele agenţii imobilare au venit cu o soluţie la îndemînă: opţiunea de a cumpăra case din ţările învecinate la preţuri mult mai accesibile. De exemplu, Imobiliare Ungaria oferă posibilitatea de a vă cumpăra apartamente, case şi vile din Ungaria în regiunea Hajdu-Bihar, aproape de punctul de trecere frontieră Borş-Artand, lîngă Oradea, începînd de la 5000 de euro. Se poate apela atît la programul Prima casă, cît şi la un credit imobiliar din Ungaria. Prin ofertele lor şi faptul că au început să dea bani şi străinilor, băncile ungureşti fac concurenţă cu succes statului român.

În programul Prima Casă singura parte implicată care nu are cum să piardă sînt băncile: atîta vreme cît clienţii îşi plătesc ratele cîştigă, iar în momentul în care aceştia nu mai au cum să plătească statul le garantează împrumutul. Se poate chiar spune că programul le-a fost dedicat mai degrabă lor decît oamenilor obişnuiţi. Aceştia însă au şi alte opţiuni, rămîne doar să le descopere.

Articol preluat de aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/2009/09/25/programul-prima-casa-si-vinzarile-de-case-din-ungaria/

Birocratia programului Prima Casa te poate lasa fara avans

Birocraţia românească din programul “Prima casa” ii poate lăsa fără avans pe cei care doresc să participe la el. Deşi un credit imobiliar poate fi contractat în mod normal în 3-4 săptămîni, creditul pentru acest program poate dura mult mai mult decît atît. Contractarea unei asemenea finanţări poate dura chiar mai mult de două luni, iar aceasta se datorează garanţiei acordată de stat prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

Aşa cum probabil cei mai mulţi dintre voi ştiţi deja, cineva poate face demersurile pentru Prima Casă doar în momentul în care a găsit deja o casă pe care să o cumpere şi are deja un precontract de vînzare-cumpărare întocmit la notar. Pentru aceasta trebuie să plătească taxe notariale şi, de obicei, să dea un avans oarecare. De exemplu, pentru un precontract cu un avans de 3.000 de euro (cam acesta este de obicei avansul pentru Prima Casă, dar poate varia de la cîteva sute de euro pînă la cîteva zeci de mii), onorariul notarului este de 100-150 de lei plus TVA, potrivit Uniunii Naţionale a Notarilor Publici (UNNPR). Mai trebuie plătită taxa de evaluare a imobilului cu o valoare de aproximativ de 500 de lei.

Termenul înscris în antecontractul de vînzare-cumpărare întocmit la notar, nu este impus prin lege, ci se stabileşte între părţi. „Sînt unele persoane care îşi fixează un termen de 30 de zile, termen care este însă foarte scurt“, susţine Miruna Popescu, purtătorul de cuvînt al UNNPR. În cazul în care cumpărătorul este norocos, iar vînzătorul este îngăduitor cei doi pot stabili de comun acord o prelungire a termenului din precontract, dar dacă proprietarul imobilului nu acceptă amînarea vînzării, solicitantul rămîne fără avansul dat.

Antecontractul (precontractul) de vînzare-cumpărare este o promisiune de a contracta un acord de voinţă prin care părţile se obligă să încheie pînă la un anumit termen-limită, la preţul stabilit, contractul de vînzare-cumpărare.

Premierul Emil Boc doreşte urgentarea termenului de analiză al dosarelor, dar pînă atunci vă sugerăm să faceţi un precontract cu un termen limită cît mai îndepărtat.

Articol preluat de aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/2009/09/25/birocratia-programului-prima-casa-te-poate-lasa-fara-avans/

Imobiliare Ungaria – WordPress blog

Imobiliare Ungaria has since yesterday a WordPress blog. The reason of this is to keep you informed about our actions, our offers, our articles and the articles from mass-media about us.

Stay close and find out about the best way to find your ideal house in Hungary.

You can find it here: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/

Imobiliare Ungaria – Jurnal WordPress

Imobiliare Ungaria are începînd de ieri un jurnal WordPress. Motivul acestuia este de a vă informa despre acțiunile, ofertele și articolele lor și articolele din mass-media despre ei.

Stai aproape și află despre cea mai bună metodă de a găsi casa ta ideală în Ungaria.

Il puteţi găsi aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/

Culmea nesimtirii, varianta a treia: Gold Corporation sustine ca vor curata cianurile din Rosia Montana

O nouă reclamă cu marca Gabriel Resources lovește din nou ecranele televizoarelor noastre. Experiențele anterioare le-au arătat lacomilor căutători de aur că promisiunile nefondate de bani (în cantități prea impresionante pentru a-i crede cineva) nu prea merg pe meleagurile mioritice. Probabil că românii au fost păcăliți de prea multe ori de politicieni și de mulți alții pentru a mai crede pe oricine care vrea să-i fraierească.

Aparent, rezistența a fost un pic prea mare și au continuat atacul dintr-o altă perspectivă. Nu vă faceți o părere greșită: cînd vine vorba de Gabriel Resources se discută despre de persoane care ar spune sau ar face absolut orice pentru a obține ceea ce vor, iar dacă sînt refuzați caută mereu alte căi de acces. Acum ei promit că vor curăța cianura de la Roșia Montană, o acțiune care ar costa statul român 30 de milioane de dolari. Imaginile cu apă poluată sînt foarte sugestive, doar au avut o mulțime de locuri de unde să le preia. Există destule exploatări miniere în lumea asta care au lăsat doar poluare și terenuri deșertice în urma lor, NU vrem încă una. Este prea frumos pentru a fi crezut că o companie minieră să facă curățenie după ce-a distrus tot, nu prea s-a întîmplat nicăieri în lume iar statul român nu este deloc interesat să se asigure că se va întîmpla așa ceva aici.

Haida-de, chiar credeți că se va întîmpla așa ceva în România? Prost să fii și tot nu ai cum… Dacă nici mulți dintre românii noștri nu curăță după ei, cu atît mai mult nu o vor face străinii, mai ales după ce și-au umplut bine buzunarele pe seama resurselor românești. Gabriel Resources este o firmă cu activitate principală exploatarea minieră, nu este o fundație de caritate.

Nu e decît o altă promisiune deșartă. Dacă le va fi permis să exploateze aurul de la Roșia Montană ne vom alege doar cu niște munți devastați, cu niște vestigii istorice distruse și vom rămîne cu ochii în soare, plîngînd după aurul pe care l-am avut și pe care ni l-au luat alții pe nimica. Iar românii nu merită așa ceva, au îndurat prea multe pentru a lăsa să se mai întîmple din nou.

Vă propun să găsim soluții pentru a-i face pe cei de la Gabriel Resources să înțeleagă că NU au ce căuta la Roșia Montana. Vă aștept comentariile aici și mesajele prin formularul de contact.

Articol preluat de aici: http://www.supravirtual.ro/stiri/Culmea_nesimtirii,_varianta_a_treia:_Gold_Corporation_sustine_ca_vor_curata_cianurile_din_Rosia_Montana

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 145 other followers

%d bloggers like this: