Home » 2009 » September

Monthly Archives: September 2009

Achiziţia de imobile şi terenuri în Ungaria

Începînd din ianuarie 2006 cetăţenii străini pot cumpăra imobile în Ungaria. Formalităţile pentru cumpărarea unui imobil pe teritoriul Ungariei sînt următoarele:

  • cumpărătorul depune într-un cont temporar un avans de 10% printr-un birou de avocatură şi deschide un cont la o bancă locală unde va putea transfera din contul său din străinătate suma rămasă.

  • avocatul întocmeşte contractul de vînzare-cumpărare (în limba maghiară, iar dacă cumpărătorul nu este vorbitor de limba maghiară atunci este necesar un traducător care va traduce actul şi va fi înscris în cadrul contractului) care este semnat de ambele părţi.

  • cumpărătorul transferă restul sumei de cumpărare împreună cu impozitele şi taxele aferente.

  • avocatul obţine autorizaţiile necesare şi înregistrează tranzacţia în cartea funciară (operaţiune care durează în jur de 4-6 săptămîni).

  • După înregistrarea tranzacţiei vînzătorul primeşte banii, iar cumpărătorul documentele ce-i atestă proprietatea şi acces la ea (cheile de la casă, atunci cînd e cazul).

De asemenea, se poate plăti cu bani gheaţă, în acest caz se elimină două dintre etapele de mai sus iar banii se achită la avocat.

Pentru obţinerea dreptului de proprietate de către cetăţeni străini este nevoie de autorizaţia de la Oficiul administrativ, de regulă este acordată fără nici o problemă în cazul în care acest lucru nu este interzis prin lege, de exemplu în cazul terenurilor agricole. Conducătorul oficiului administrativ teritorial competent poate autoriza cumpărarea unui imobil de către persoane fizice sau juridice străine dacă imobilul respectiv nu este teren agricol, nu se găseşte într-o zonă naturală protejată şi dacă nu se aduce atingere intereselor autorităţilor locale sau interesului public. În cazul unor imobile monumente istorice sau al unor imobile care se găsesc în zone naturale protejate, pentru autorizarea cumpărării imobilelor va fi consultată şi autoritatea competentă cu protejarea clădirilor respective.

Vînzătorul suportă cheltuielile de predare şi cele legate de ţinerea evidenţei imobiliare (de exemplu plata împrumutului ipotecar, etc.). În unele cazuri stabilite de lege vînzătorul va plăti şi impozit (vînzarea unui imobil în termen de 15 ani de la dobîndire sau vînzarea unui imobil de locuit fără cumpărarea altuia).

Cheltuieli auxiliare pentru cumpărător, conform Codului Civil şi cutumei:

 • Onorariul avocatului (de obicei între 0,5% şi 1,5% din valoarea contractului, dar există şi un onorariu minim)

 • Înregistrarea funciară

 • Impozit/taxă pe transfer de avere imobiliară:

  • în cazul terenului de construcţii (cu construire în termen de 4 ani): 0 %. Dacă acest lucru nu se întîmplă, impozitul va fi de 10% din valoarea terenului.

  • în cazul caselor familiale şi apartamentelor cu valoare de pînă la 4 milioane forinţi: 2 %

  • pentru valoarea ce depăşeşte 4 milioane forinţi: 6%

  • pentru orice altă achiziţie (casă de vacanţă, hotel, magazin, garaj): 10 %

  • pînă la suma de 15 milioane de forinţi există scutirea de taxă în cazul achiziţiei unui imobil nou direct de la constructor

Impozite locale: În Ungaria impozitele locale pe teren sînt stabilite de comune şi diferă de la o localitate la alta. Nu se plătesc impozite pentru clădiri, cu excepţia caselor de odihnă unde impozitul este de 10% din valoarea imobilului.

Articol preluat de aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/2009/10/01/achizitia-de-imobile-si-terenuri-in-ungaria/

Impozite si taxe locale mai mari cu 20 procente în 2010, sau Romania vs Ungaria în impozite si taxe

Ce este impozitul pe clădiri?

Impozitul pe clădiri este o taxă locală datorată de către toate persoanele către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În cazul municipiului Bucureşti taxa se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

Cine datorează impozit pe clădiri?

Orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate o clădire aflată în România trebuie să plătească anual impozit pe clădire. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Principiul stabilirii impozitului pe clădiri şi terenuri pe baza valorii imobilelor ar putea fi reglementat prin modificarea Codului Fiscal, au declarat agenţiei MEDIAFAX surse guvernamentale. sursa “Codul Fiscal ar putea să prevadă ca, începînd cu anul fiscal 2011, autorităţile locale să poată opta pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren avînd în vedere valoarea clădirilor şi, respectiv, a terenurilor stabilite pe baza cererii şi ofertei, potrivit informaţiilor furnizate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Se propune realizarea de măsuri pentru impozitarea la valoarea de piaţă a proprietăţilor imobiliare” .

Guvernul a decis să majoreze din 2010 impozitele şi taxele locale cu aproximativ 20%, valoarea de impozitare pentru clădirile făcute din materiale rezistente şi racordate la utilităţi urmînd să fie majorată astfel, începînd cu anul viitor, de la 669 de lei pe metrul pătrat la 806 lei. Taxele au fost majorate prin hotărîre aprobată de Guvern în luna august şi publicată joi seara în Monitorul Oficial.

Astfel, valoarea de impozitare a clădirilor din materiale rezistente – beton sau cărămidă – care nu sînt racordate la reţeaua de apă, canalizare, reţeaua electrică sau termică va creşte de la 397 de lei pe metrul pătrat la 478 de lei pe metrul pătrat.

Valoarea de impozitare a fiecărui metru pătrat de construcţie din lemn, piatră naturală sau chirpici creşte şi ea, de la 182 la 219 lei în cazul celor cu utilităţi şi de la 114 la 137 în cazul celor fără utilităţi.

Impozitul pe clădiri se calculează de autorităţile locale, cuantumul plătit de contribuabil urmînd să fie de 0,1% din valoarea de impozitare stabilită prin lege. La această valoare, autoritatea locală poate adăuga pînă la 20%.

Cuantumul impozitelor pentru terenurile intravilane cu destinaţia de spaţiu de construcţie creşte şi el, de la 7.404 de lei anual pentru un hectar la 8.921 de lei, în condiţiile în care localitatea în care se află este, conform clasificării oficiale, una de rang 0, iar zona în care terenul este amplasat este “A”. Clasificarea oficială instituie localităţi de şase ranguri – notate, în ordine crescătoare, de la “0″ la “V”, iar zonele din cadrul localităţii sînt, de la centru spre periferie, de la “A” la “D”.

Spre deosebire de România, în Ungaria NU se plătesc impozite pe clădiri, cu excepţia caselor de odihnă unde impozitul este de 10% din valoarea imobilului, iar impozitele locale pe teren sînt stabilite de comune şi diferă de la o localitate la alta.

Articol preluat de aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/2009/09/27/impozite-si-taxe-locale-mai-mari-cu-20-procente-in-2010-sau-romania-vs-ungaria-in-impozite-si-taxe/

Programul Prima Casa si vinzarile de case din Ungaria

Despre programul Prima Casă s-a făcut o mulţime de tam-tam, atît în mass-media scrisă cît şi cea de la televizor ori cea de pe internet, pe motiv că ajută la relansarea economiei şi oferă locuri de muncă oamenilor implicaţi în construcţiile de noi case pentru oricine doreşte să cumpere. Dar asta a fost la început, atunci cînd analiştii se lansau în speculaţii şi multă lume era optimistă. Preţurile locuinţelor au stagnat sau chiar au crescut uşor, mulţi sperînd că vor atinge valorile din vremurile bune de dinainte de criză.

În schimb, acum, la mai mult de două luni de la demararea programului guvernamental, mulţi agenţi imobiliari se tem ca Prima Casă să nu devină Prima farsă. Primul motiv este perioada mare de rezolvare a dosarelor, alt motiv este faptul că mulţi cumpărători (dintre cei care, totuşi, s-au decis să apeleze la acest program) preferă să cumpere apartamente sau case mai vechi, unele chiar din perioada comunistă. Despre construirea de clădiri noi pentru ei cu greu se mai poate pune problema. O altă problemă a programului este venitul mare (de pînă în 4500 de lei în cazul sumei maxime admise) şi a condiţiilor stricte necesare pentru a te înscrie. Vînzările în cadrul programului stagnează cu succes în toată ţara.

În aceste condiţii, unele agenţii imobilare au venit cu o soluţie la îndemînă: opţiunea de a cumpăra case din ţările învecinate la preţuri mult mai accesibile. De exemplu, Imobiliare Ungaria oferă posibilitatea de a vă cumpăra apartamente, case şi vile din Ungaria în regiunea Hajdu-Bihar, aproape de punctul de trecere frontieră Borş-Artand, lîngă Oradea, începînd de la 5000 de euro. Se poate apela atît la programul Prima casă, cît şi la un credit imobiliar din Ungaria. Prin ofertele lor şi faptul că au început să dea bani şi străinilor, băncile ungureşti fac concurenţă cu succes statului român.

În programul Prima Casă singura parte implicată care nu are cum să piardă sînt băncile: atîta vreme cît clienţii îşi plătesc ratele cîştigă, iar în momentul în care aceştia nu mai au cum să plătească statul le garantează împrumutul. Se poate chiar spune că programul le-a fost dedicat mai degrabă lor decît oamenilor obişnuiţi. Aceştia însă au şi alte opţiuni, rămîne doar să le descopere.

Articol preluat de aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/2009/09/25/programul-prima-casa-si-vinzarile-de-case-din-ungaria/

Birocratia programului Prima Casa te poate lasa fara avans

Birocraţia românească din programul “Prima casa” ii poate lăsa fără avans pe cei care doresc să participe la el. Deşi un credit imobiliar poate fi contractat în mod normal în 3-4 săptămîni, creditul pentru acest program poate dura mult mai mult decît atît. Contractarea unei asemenea finanţări poate dura chiar mai mult de două luni, iar aceasta se datorează garanţiei acordată de stat prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

Aşa cum probabil cei mai mulţi dintre voi ştiţi deja, cineva poate face demersurile pentru Prima Casă doar în momentul în care a găsit deja o casă pe care să o cumpere şi are deja un precontract de vînzare-cumpărare întocmit la notar. Pentru aceasta trebuie să plătească taxe notariale şi, de obicei, să dea un avans oarecare. De exemplu, pentru un precontract cu un avans de 3.000 de euro (cam acesta este de obicei avansul pentru Prima Casă, dar poate varia de la cîteva sute de euro pînă la cîteva zeci de mii), onorariul notarului este de 100-150 de lei plus TVA, potrivit Uniunii Naţionale a Notarilor Publici (UNNPR). Mai trebuie plătită taxa de evaluare a imobilului cu o valoare de aproximativ de 500 de lei.

Termenul înscris în antecontractul de vînzare-cumpărare întocmit la notar, nu este impus prin lege, ci se stabileşte între părţi. „Sînt unele persoane care îşi fixează un termen de 30 de zile, termen care este însă foarte scurt“, susţine Miruna Popescu, purtătorul de cuvînt al UNNPR. În cazul în care cumpărătorul este norocos, iar vînzătorul este îngăduitor cei doi pot stabili de comun acord o prelungire a termenului din precontract, dar dacă proprietarul imobilului nu acceptă amînarea vînzării, solicitantul rămîne fără avansul dat.

Antecontractul (precontractul) de vînzare-cumpărare este o promisiune de a contracta un acord de voinţă prin care părţile se obligă să încheie pînă la un anumit termen-limită, la preţul stabilit, contractul de vînzare-cumpărare.

Premierul Emil Boc doreşte urgentarea termenului de analiză al dosarelor, dar pînă atunci vă sugerăm să faceţi un precontract cu un termen limită cît mai îndepărtat.

Articol preluat de aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/2009/09/25/birocratia-programului-prima-casa-te-poate-lasa-fara-avans/

Imobiliare Ungaria – WordPress blog

Imobiliare Ungaria has since yesterday a WordPress blog. The reason of this is to keep you informed about our actions, our offers, our articles and the articles from mass-media about us.

Stay close and find out about the best way to find your ideal house in Hungary.

You can find it here: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/

Imobiliare Ungaria – Jurnal WordPress

Imobiliare Ungaria are începînd de ieri un jurnal WordPress. Motivul acestuia este de a vă informa despre acțiunile, ofertele și articolele lor și articolele din mass-media despre ei.

Stai aproape și află despre cea mai bună metodă de a găsi casa ta ideală în Ungaria.

Il puteţi găsi aici: http://www.imobiliareungaria.ro/blog/

Culmea nesimtirii, varianta a treia: Gold Corporation sustine ca vor curata cianurile din Rosia Montana

O nouă reclamă cu marca Gabriel Resources lovește din nou ecranele televizoarelor noastre. Experiențele anterioare le-au arătat lacomilor căutători de aur că promisiunile nefondate de bani (în cantități prea impresionante pentru a-i crede cineva) nu prea merg pe meleagurile mioritice. Probabil că românii au fost păcăliți de prea multe ori de politicieni și de mulți alții pentru a mai crede pe oricine care vrea să-i fraierească.

Aparent, rezistența a fost un pic prea mare și au continuat atacul dintr-o altă perspectivă. Nu vă faceți o părere greșită: cînd vine vorba de Gabriel Resources se discută despre de persoane care ar spune sau ar face absolut orice pentru a obține ceea ce vor, iar dacă sînt refuzați caută mereu alte căi de acces. Acum ei promit că vor curăța cianura de la Roșia Montană, o acțiune care ar costa statul român 30 de milioane de dolari. Imaginile cu apă poluată sînt foarte sugestive, doar au avut o mulțime de locuri de unde să le preia. Există destule exploatări miniere în lumea asta care au lăsat doar poluare și terenuri deșertice în urma lor, NU vrem încă una. Este prea frumos pentru a fi crezut că o companie minieră să facă curățenie după ce-a distrus tot, nu prea s-a întîmplat nicăieri în lume iar statul român nu este deloc interesat să se asigure că se va întîmpla așa ceva aici.

Haida-de, chiar credeți că se va întîmpla așa ceva în România? Prost să fii și tot nu ai cum… Dacă nici mulți dintre românii noștri nu curăță după ei, cu atît mai mult nu o vor face străinii, mai ales după ce și-au umplut bine buzunarele pe seama resurselor românești. Gabriel Resources este o firmă cu activitate principală exploatarea minieră, nu este o fundație de caritate.

Nu e decît o altă promisiune deșartă. Dacă le va fi permis să exploateze aurul de la Roșia Montană ne vom alege doar cu niște munți devastați, cu niște vestigii istorice distruse și vom rămîne cu ochii în soare, plîngînd după aurul pe care l-am avut și pe care ni l-au luat alții pe nimica. Iar românii nu merită așa ceva, au îndurat prea multe pentru a lăsa să se mai întîmple din nou.

Vă propun să găsim soluții pentru a-i face pe cei de la Gabriel Resources să înțeleagă că NU au ce căuta la Roșia Montana. Vă aștept comentariile aici și mesajele prin formularul de contact.

Articol preluat de aici: http://www.supravirtual.ro/stiri/Culmea_nesimtirii,_varianta_a_treia:_Gold_Corporation_sustine_ca_vor_curata_cianurile_din_Rosia_Montana

The peak of stolidity, third variant: Gold Corporation says that they will clean the cyanides from din Rosia Montana

A new advertisement with the mark Gabriel Resources strikes again on the screens of our tv-s. The previous experiences showed the greedy gold seekers that allegedly promises of money (in quantities too impressive for somebody to believe them) does not quite work on Romanian lands. Maybe the Romanians were fooled to many times by the politicians and many others to believe just anybody who tries to fool them.

Apparently, the resistance was a little to great and they continued the attack from other perspective. Don’t get the wrong opinion: we it’s about Gabriel Resources we are talking about persons that would say or do absolutely everything to get what they want, and if they are refused they are always searching new ways of access. Now they are promising they will clean the cyanides from Roșia Montană, an action that would cost the Romanian state 30 million dollars. The images with return water are very suggestive, but they had a lot of places where to record them. There are a lot of mining operations in this world that only left behind pollution and desert lands. We do NOT want another one. It’s too beautiful to believe that a mining company could clean after they had ruined everything, it did not happen almost anywhere in this world and the Romanian state is not interested at all to assure itself that this will happen here.

Come on, do you really believe that something like this will happen in Romania? Not even the stupids could believe that. If many of our Romanians do not clean behind them, the foreigners will do less, especially after they had filled their pockets very well on the expense of Romanian resources. Gabriel Resources is a mining company, not a charity foundation.

It’s only another empty promise. If they will be let to exploit the gold from Roșia Montană we will only get some wasted mountains, some devastated historical vestiges and will remain lost, crying for the gold we had and others took from us for nothing. The Romanians does not deserve something like this, they endured too many to let this happen again.

I propose you to find solutions together to make the people from Gabriel Resources to understand that they have NOTHING to do or find in Roșia Montana. I am expecting you comments here and the messaged using the contact form.

Article posted here: http://www.supravirtual.ro/stiri/The_peak_of_stolidity,_third_variant:_Gold_Corporation_says_that_they_will_clean_the_cyanides_from_din_Rosia_Montana

Solicitare ajutor din partea grupului Dacia Nemuritoare

Mesaj preluat de pe grupul Dacia Nemuritoare.

Frati daci de pretutindeni
Sarmisegetusa are nevoie de ajutorul vostru ! Televiziunea Romana va organiza un teledon pentru cele 10 minuni ale Romaniei in ceea ce priveste monumentele istorice. Se vor strange bani pentru restaurare si conservare care vor fi atribuiti castigatorului. Cu toate ca in campania nationala initiata de Evenimentul zilei cu cele 7 minuni, anul trecut, Sarmisegetusa a iesit pe locul 2, iata …. surpriza, ea nici macar nu a intrat pe lista celor 10, care vor face obiectul teledonului. In schimb, Castelul de la Hunedoara care in ultimii ani a inghitit zeci de miliarde si din nou surpriza, Ulpia Traiana un monument roman care de asemenea a inghitit bani publici pentru restaurare si conservare si care nu a obtinut voturi la campania EVZ, sunt prezente in aceasta competitie. Vinovat de aceasta marsavie se face dan matei director al Comisiei Nationale a Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii un individ care si-a aratat nu odata, dispretul fata de Sarmisegetusa Regia. Pe grupul vostru va rog sa veniti cu idei de protest fata de aceasta porcarie si sa hotaram impreuna ce anume vom face. Propunerile mele sunt sa boicotam teledonul prin antireclama si sa cerem demisia acestui matei, o fosila a ministerului culturii.
Mai mult, si aici tineti-va bine, astazi vineri si maine sambata este preconizata o filmare in INCINTA SACRA de catre o firma de publicitate pentru un spot la berea Bergenbier in care dacii sunt iara facuti betivani. Filmarea se va face cu aprobarea administratiei Parcului Natural Gradiste Cioclovina si fara aprobarea directiei de cultura a jud Hunedoara. Doresc sa intre in INCINTA SACRA masini cu utilaje de filmare precum si cai cu calareti. Ca si cum ai intra cu motocicleta in templul lui Budha sau cu ATV-ul in Moscheea Albastra. Se pare ca o aprobare a fost obtinuta de la acelasi Dan Matei, peste capul celor din judet. Vom incerca cu forte proprii sa impiedicam aceasta cretinie, dar daca nu vom reusi, va cer din nou sprijinul pentru boicotarea acelei reclame.

Multzam de intelegere.
nunu brilinsky

Grupul Dacia Nemuritoare se gaseste aici: http://groups.yahoo.com/group/dacia_nemuritoare/

Articol preluat de aici: http://www.sffbd.ro/zsm/articolul/Solicitare_ajutor_din_partea_grupului_Dacia_Nemuritoare/Njc=/

Romanii iau credite imobiliare si case in Ungaria

Înăsprirea condiţiilor de creditare şi dobînzile mari i-au făcut pe români să caute alte modalităţi de finanţare. În plină criză băncile din Ungaria s-au reorientat şi au coborît ştacheta. De la 1 iunie 2009, 18 bănci din Ungaria oferă bani şi străinilor, iar asta a dat un imbold nou celor ce doresc să-şi cumpere o locuinţă. Băncile din Ungaria îşi atrag clienţi cu dobînzi de cîteva ori mai mici decît la noi şi cu mai puţine hîrtii. În plus, preţurile caselor sînt mult mai mici şi nu se plăteşte impozit pe case şi terenuri. Spre deosebire de România, băncile ungureşti acceptă un grad de îndatorare de pîna la 90%.

Dobînda este mai mică, de la 3,5 pana la 5,8% pentru creditele în valută, în euro sau franci elveţieni. Perioada de aşteptare este de maxim o lună. Adică mai repede decît la noi şi cu acte mai puţine: cei care vor să obţină un credit imobiliar au nevoie de fişa fiscalăpe ultimul an, adeverinţă de salariu pe ultima lună şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu mai au un alt împrumut la o bancă din Europa.

Largheţea bancherilor maghiari a fost de bun augur şi pentru agenţiile imobiliare din vestul ţării care intermediază mai multe tranzacţii peste graniţă.

Lukacs Imre-Robert, unul cei care susţin pagina http://www.imobiliareungaria.ro, ne-a mărturisit: „Vă spun din propria experienţă că există două motive foarte bune pentru care românii au preferat şi încă preferă casele din Ungaria, aproape de frontieră: preţul mult mai mic decît cel din România, dar şi pentru că este multă linişte, dar cu facilităţi net superioare faţă de satele româneşti (apă curentă, gaze, canalizare, energie electrică, etc).

Mai ales că e aproape de locul de muncă. Adică vreo 12-15 km pentru cei din Oradea. Avem clienţi care preferă să facă naveta decît să stea în România.”

Ungurii au investit mult în infrastructură, iar efectele se văd în timp. Criza mondială a lovit piaţa imobiliară peste tot în lume, iar Ungaria nu face o excepţie. Criza imobiliară s-a făcut simţită acolo în 2007, cînd guvernul a impus măsuri economice dure pentru a reduce inflaţia.

Piaţa imobiliară maghiară este divizată între est şi vest: dacă acum cîţiva ani preţurile din est erau net inferioare celor din vest datorită reducerii pazei de la graniţă odată cu intrarea României în NATO şi apoi în UE (avînd ca efect mutarea masivă a grănicerilor), între timp preţurile s-au dublat din cauza românilor care cumpără masiv casele ieftine ale maghiarilor, dar au rămas inferioare celor din România.

Lukacs Imre-Robert a mai declarat: „Preţurile caselor pornesc de la 5000 de euro, iar cele ale terenul pentru casă de la 1500 de euro. Noi le oferim clienţilor noştri posibilitatea de a lua credit din Ungaria sau de a folosi programul Prima Casă pentru a achiziţiona un imobil din ţara vecină. Alegerea le aparţine, în funcţie de dorinţe şi posibilităţi. Prin pagina noastră ne adresăm tuturor locuitorilor României, dar şi românilor din toată lumea.”

Articol preluat de aici: http://www.sffbd.ro/zsm/articolul/Romanii_iau_credite_imobiliare_si_case_in_Ungaria/NzE=/

N-avem voie sa punem afise cu violenta

Practic kendo. Pentru necunoscători, kendo înseamnă „calea sabiei” şi este o artă marţială. Scrimă japoneză, ca să fiu mai precis. Ca orice artă marţială, kendo este pentru oricine doreşte să îl practice şi se simte atras pentru efort şi disciplină.

E septembrie, o perioadă foarte bună de a promova clubul de kendo din Oradea. Vacanţa a trecut, elevii sînt din nou pe la ore, iar noi ne-am apucat să punem afişe prin şcoli, dar nu numai. Dar nu poţi pune afişe într-o şcoală (la avizierul de la poartă, de exemplu) decît cu aprobarea directorului. Azi am avut drumuri prin oraş, aşa că am trecut şi pe la cîteva şcoli pentru a vorbi cu directorii. Am ajuns şi pe la Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, unde director este domnul profesor Viorel Mititeanu. Directorul era plecat la primărie, aşa că l-am aşteptat. Cînd s-a întors am discutat cu el, i-am arătat afişul, i-am spus despre ce era vorba, iar răspunsul dînsului a fost „N-avem voie să punem afişe cu violenţă. Du-te la liceul sportiv.”. Pe moment m-am abţinut cu greutate să nu încep să rîd de faţă cu el, dar am rîs suficient după ce am plecat din şcoală.

Din punctul meu de vedere răspunsul este pueril, pentru că oricine care a avut o tangenţă oarecare cu artele marţiale (oricare artă marţială, nu doar kendo) ştie că se pune accentul pe disciplină şi pe atitudinea de non-violenţă. Orice practicant serios ajunge să folosească violenţa doar ca ultimă soluţie, cînd nu mai există altă posibilitate de acţiune. O persoană oarecare îşi poate permite să nu ştie, dar un director de şcoală, un profesor ce face parte dintr-un sistem educaţional, nu-şi poate permite asemenea lipsuri de educaţie, indiferent de materia pe care o predă.

A vedea violenţa într-o altă marţială ţine de necunoştinţă sau dezinteres, sau incapacitatea de a trece peste partea fizică a sportului pentru a observa reacţiile ei asupra practicanţilor, şi am mai întîlnit-o de cîteva ori pînă acum. Am tratat-o întotdeauna cu amuzament, ca o ciudăţenie care va dispare în timp, cu ajutorul educaţiei. Mai multe informaţii despre artele marţiale puteţi găsi căutînd pe reţea informaţiile pe care le doriţi sau accesînd pagina clubului de kendo din Oradea: http://www.r47.info .

Articol preluat de aici: http://www.sffbd.ro/zsm/articolul/N-avem_voie_sa_punem_afise_cu_violenta/NjI=/

Bucuresti – centrul vechi, Lipscani si ce mai e nou pe acolo

Azi am dat peste un articol de jurnal care mi-a trezit amintiri plăcute despre drumurile mele (ocazionale sau nu) prin Bucureşti. În articol este vorba despre centrul istoric şi îl puteţi găsi aici: http://carolparchotel.wordpress.com/2009/09/14/centrul-vechi-cat-ne-bucura-lucrurile-marunte/.

Săptămîna trecută am avut un drum de făcut pînă în Bucureşti, cu treburi. Complet neplanificat, dar necesar. A fost o zi special pentru deplasări, aşa cum mi se mai întîmplă uneori.

La un moment dat am ajuns şi prin apropiere de Lipscani, îmi era în drum, şi am făcut un mic ocol. Mă pasionează istoria şi atmosfera de vechi a centrelor istorice şi a arhitecturii lor, aşa că mi-am permis să pierd puţin timp pe acolo. Ştiam că Lipscaniul era în renovare de vreo doi ani, dar nu am ajuns pe acolo decît o dată sau de două ori în toată această perioadă. La cît de încet se mişcă treburile în ţara asta (în general), nu mă aşteptam să fi terminat, şi am avut dreptate. Am putut observa modificări evidente de cînd am fost ultima oară pe acolo (inclusiv nişte panouri explicative şi fundaţii vechi dezgolite de sol doar pentru a deveni adevărate coşuri de gunoi), dar şi praful, acelaşi praf şi atmosferă de şantier ca şi înainte.

Trecătorii s-au schimbat, dar numărul lor rămăsese destul de mare. În ciuda lucrărilor în derulare Lipscaniul e destul de circulat. Nu cred că şobolanul pe care l-am văzut la un moment dat făcînd paşi sfioşi în spaţiul deschis, printre oameni, era acolo la ultima mea vizită, dar cu siguranţă are o “locuinţă” pusă la punct. Este aproape garantat de stat că nimeni nu-l va evacua de acolo. Poate greşesc, dar am observat că la mulţi nu prea le pasă de… detalii de genul acesta.

Mă bucur că există iniţiativa de a transforma centrul vechi al Bucureştiului într-o atracţie care să pună în valoare istoria românilor, mai ales că avem cu ce să ne mîndrim. Însă rămîn un pic sceptic, aştept finalizarea lucrărilor şi rezultatul concret pentru a mă putea bucura cu adevărat. Experienţa amenajării pietonalei din Oradea îmi spune că orice proiect bun poate eşua admirabil cînd vine vorba de aspect… dar asta e un alt subiect. Poate voi scrie despre el.

Articol preluat de aici: http://www.sffbd.ro/zsm/articolul/Bucuresti_-_centrul_vechi,_Lipscani_si_ce_mai_e_nou_pe_acolo/NTc=/

Gropile ucigase de pe Drumul National 19, judetul Bihor

Un şofer de 36 ani a murit ieri după-amiază pe DN 19, judeţul Bihor. Circulaţia între Marghita şi Oradea a fost blocată în ambele sensuri timp de aproape două ore, timp în care traficul a fost deviat spre Săcuieni.

Purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Poliţiei Judeţului Bihor, Alina Dinu, a declarat că accidentul s-a produs după ce un autoturism înmatriculat în judeţul Bihor a pierdut controlul volanului într-o curbă, maşina intrînd într-un tir. “Un autoturism înmatriculat în judeţul Bihor, într-o curbă uşoară spre dreapta, a pierdut controlul direcţiei, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu un tir. Şoferul autoturismului a murit. Un pasager este rănit la spital. Încă nu ştim mai multe detalii“, a precizat inspectorul Alina Dinu.

Aparent, şoferul Matizului vroia să evite craterele din asfalt, dar nu a putut să redreseze maşina la timp intrînd în coliziune cu camionul. Şoseaua dintre Marghita şi Oradea a fost ridicată la rangul de Drum Naţional pentru a aduce fonduri şi este folosită intensiv de camioane pentru construcţia autostrăzii Transilvania. Deşi este acum DN, şoseaua respectivă este foarte prost întreţinută. Nu a excelat niciodată printre drumurile din judeţul Bihor, fiind cunoscută pentru calitatea proastă şi numărul mare de gropi. Pe lîngă pagubele materiale contorizate în reparaţii şi consum mare de carburanţi, şoselele cu cratere şi gropi au întotdeauna partea lor de victime umane.

Articol preluat de aici: http://www.sffbd.ro/zsm/articolul/Gropile_ucigase_de_pe_Drumul_National_19,_judetul_Bihor/NTk=/

Nebunia de sfirsit de vara – sau reclame stupide, partea a doua

Impresia pe care mi-o fac reclamele din ultimul timp este că pe multi i-a apucat nebunia de la sfîrşit de vară. Nu ştiu dacă canicula şi zilele lungi de vară şi-au pus amprenta pe minţile unora scăzînd coeficientul de inteligenţă (presupunînd că l-au avut vreodată) sau e doar un rezultat al disperării crizei economice.

Există cîteva reclame care mi-au atras atenţia:

Altex s-a apucat de arheologie!

În seara aceasta, în pauza meciului Franţa-Romania de pe TVR 1 am fost difuzată o reclamă antică şi de demult cu un nebun a căruit tratament împotriva cumpărăturilor. Nebun trebuie să fii să te duci să cumperi de la Altex… au produse bune, dar preţuri mari. Mai ales dacă iei pe credit… nu că ar fi ceva neobişnuit în economia româească.

Revenind la reclamă, nu am găsit nimic remarcabil la ea nici cînd a apărut prima oara… iar acum cu atît mai puţin. Atunci au mizat pe faptul că pe români îi va apuca nebunia cumpărăturilor, cu un oarecare succes.

Cosmote şi campania pentru copii proşti

Prima oara cind am văzut reclama cu tipul “Imi reincarc cartela ca s-o sun pe Mirela” a fost hilar, însă doar prima oară. Credeam că o fi făcut cineva o greşeală şi-au dat o parodie a vreunui film de groază la ora nepotrivită. Apoi mi-am dat seama că era o reclamă pe bune. Nu ştiu cine a făcut-o pentru cei de la Cosmote, dar nici nu vreau cu adevărat să aflu… Tot ce pot sa spun sigur este ca atunci cînd aud că începe reclama asta la tembelizor las tot ce fac şi schimb postul tv… sau sting aparatul. Reclama e prea oribilă pentru a fi urmărită repetat.

Secvenţa video de mai jos este un foarte bun exemplu de anti-reclamă, şi este probabil cea mai proastă din campania pe care Cosmote a iniţiat-o în ultimele săptămîni. Se adresează publicului tînăr şi fără minte. O altă reclamă de-a lor, Verde stop, cu o tipă faină ieşind din bazin, nu e cu mult mai interesantă. Singurul lucru ce iese în evidentă e tînăra, evident dotată, frumoasă şi cu simţul umorului cam deplasat (se tăvăleşte de rîs la o poantă care mie mi-a scăpat). Pe ea s-a pus accentul, probabil s-au gîndit ca tinerii în călduri vor da năvală să cumpere cartele, să facă abonamente, etc.

Băăăăăăăiiii, care mi-ai distrus maşina!!!!

O reclamă cu şi pentru şmecherii coborîţi dintr-un copac. Oricare copac, n-are importanţă… asuprirea maimuţicilor de către urangutani şi gorile cu o oarecare urmă de simţ artistic prost direcţionat este universală. Copacii cam lipsesc în jungla urbană a Bucureştilor, dar pot fi desenaţi cu niste grafitti, nu-i aşa? După cum se prevede urmărind ştirile, în cîţiva ani copacii ăia desenaţi vor fi singura amintire a parcurilor din Bucureşti.

Cosmote are deja o tradiţie de a îşi mula reclamele după gura lumii (vezi reclamele emo), dar agenţia de publicitate Cohn&Jansen a cam dat-o în bară în ultimul timp….

Articol preluat de aici: http://www.supravirtual.ro/stiri/Nebunia_de_sfirsit_de_vara_-_sau_reclame_stupide,_partea_a_doua

Grupul yahoo freecycletimisoara – Freecycle(TM) Timisoara

Am fost invitat de curînd să mă alătur unui grup de pe yahoo. După citirea descrierii grupului am acceptat. Mi se pare o idee bună.

Descrierea arată astfel (poate vă interesează şi pe voi):

Grup dedicat persoanelor din Timisoara si imprejurimi care doresc sa “recicleze” prin a dona anumite obiecte in loc sa le arunce. Exemple: carti, mobila veche, patutul/caruciorul de care nu mai aveti nevoie, piese de calculator, etc; fiecare avem ceva de care la un moment dat am vrea sa scapam, dar ne doare sufletul sa il punem in gunoi. Grupul este deschis si organizatiilor non-profit care doresc sa beneficieze de donatii. Principiul de baza este ca obiectele sa fie donate *gratuit* si sa fie *legale*. Grupul este afiliat retelei globale “Freecycle(TM)” (www.freecycle.org).

*******

DISCLAIMER: FREECYCLE NETWORK MEMBERS USE THE LIST AT THEIR OWN RISK. Please take reasonable measures to protect your safety and privacy when posting to the list or participating in an exchange. By joining the list, you agree to hold neither the list owners and moderators nor anyone affiliated with Freecycle.org responsible or liable for any circumstance resulting from a Freecycle-related exchange or communication.

Copyright (C) 2003-2006 The Freecycle Network (Freecycle.org). All rights reserved. Freecycle and the Freecycle logo are trademarks of The Freecycle Network in the United States and/or other countries.

Scopul declarat al grupului este:
Scopul Freecycle(TM) Timisoara este de a facilita donarea de obiecte de care nu mai aveti nevoie, catre cei care le solicita. Reutilizarea obiectelor reduce aglomeratia de obiecte din jurul nostru si reducerea consumului, a productiei de bunuri noi si impactul acestei productii asupra planetei.
Multi dintre noi avem prin casa/curte/garaj obiecte de care nu mai avem nevoie, dar pe care tot amanam sa le aruncam. Sigur sunt undeva in jurul nostru persoane care ar putea sa se foloseasca de aceste obiecte. In plus, acestia vor veni sa le ia direct de la tine.Ce rezulta: ambele parti vor fi fericite, una ca a scapat de obiectul nedorit, iar cealalta ca a primit gratuit un obiect pe care il dorea :)
Deci, daca aveti un obiect (sau mai multe) de oferit, acesta e locul perfect: trimiteti un mesaj tuturor celor din grup folosind adresa freecycletimisoara@yahoogroups.com sau dand click pe “Messages” din pagina principala a grupului.

Articol preluat de aici: http://www.supravirtual.ro/stiri/Grupul_yahoo_freecycletimisoara_-_Freecycle%28TM%29_Timisoara_

IA 400 – HGW 40: Astrele si artistii plastici

Categoria: articole diverse; promovare;
Etichetele: Timisoara; literatura; concurs; HG Wells Timisoara; expozitie;
Locatia: http://groups.yahoo.com/group/wellstimisoara/

Pentru a marca împlinirea a 400 de ani de la folosirea primului telescop astronomic, de către Galileo Galilei (aniversare oficializată de UNESCO drept Anul Internațional al Astronomiei) și a 40 de ani de existență a fandomului românesc de science fiction, Filiala Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici din România le propune tuturor creatorilor profesioniști din țară să participe la organizarea unei expoziții tematice sub sigla “Astrele, spațiul cosmic și artele vizuale”. Expoziția, care va avea și caracter de concurs, urmează să fie găzduită la galeriile Palatului Administrativ Timiș (etajele II și III), în perioada 22 octombrie – 15 noiembrie, curator fiind desemnat vicepreședintele Filialei UAP Timișoara, pictorul Sorin Nicodim. Competiția artistică este deschisă tuturor artiștilor plastici din țară, indiferent de genul practicat, aceștia putând să să ia parte cu cel mult două lucrări de autor, executate în ultimii cinci ani, cu dimensiuni maxime de 100×100 cm. Termenul limită de depunere a lucrărilor (care trebuie însoțite de o fotografie color tip carte poștală sau de o reproducere pe suport digital în JPG/CD, precum și de un scurt CV al autorului) este de 19 octombrie, până la orele 17, adresa de contact fiind Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara, str. George Enescu nr. 1, 300022, tel. 0256.492202. Taxa de participare este 30 de lei, în contul căreia fiecare participant va primi câte un exemplar din catalogul expozițional.

Memorial: a murit Nicu Constantin

Actorul Nicu Constantin a decedat astăzi la vîrsta de 70 de ani în urma unui stop cardiorespirator, el fiind internat în ultimele patru luni (începînd din 11 mai) la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă din Capitală datorită unor suferinţe pulmonare severe.

Comandantul Spitalului Militar, generalul Ioan Sârbu, a declarat pentru MEDIAFAX că actorul Nicu Constantin a decedat la ora 16.45, după ce la ora 14.00 a avut un stop cardiorespirator, medicii reuşind atunci să îl readucă la viaţă. Două ore mai tîrziu actorul a încetat din viaţă, după ce a suferit un al doilea stop cardiorespirator.

Soţia actorului a fost permanent în spital alături de acesta, pe toată durata spitalizării.

Nicu Constantin s-a născut în 31 iulie 1939, la Eforie Sud, judeţul Constanţa. El a urmat Şcoala de Marină din Constanţa şi Şcoala de Arte din Bucureşti.

A fost vedetă a Teatrului Satiric “Constantin Tănase” din Bucureşti intre 1960 şi 2000, unde a susţinut peste 9.000 de reprezentaţii. Nicu Constantin a jucat de-a lungul carierei şi in aproximativ 28 de filme printre care “împuşcături pe portativ” (1966), “Vin cicliştii” (1968), “Alo, aterizeaza străbunica” (1981), “Ministerul comediei” (1999). “Harababura” (1990), “Borvizomanii” (1988), “Muşchetarii în vacanţă” (1984), “Secretul lui Bachus” (1983), “Întoarcere la dragostea dintîi” (1981), “Grăbeşte-te încet” (1981), “Am o idee!” (1981), “Ora zero” (1979), “Totul pentru fotbal” (1978), “Septembrie” (1977), “Lupuşor şi Mieluţu” (1975).

Între 1979 şi 1982 a fost actor al Teatrului Naţional de Operetă. A participat la peste 600 de emisiuni radio şi peste 300 de emisiuni de televiziune. Şi-a povestit experienţa de viaţă în cartea autobiografică “Ochelarii miraculoşi”.

Fie să renască mai bun.

Articol preluat de aici: http://www.sffbd.ro/zsm/articolul/Memorial:_a_murit_Nicu_Constantin/NTQ=/

Memorial: a murit Patrick Swayze

Cunoscut pentru roluri ca Dirty dancing (1987), Ghost (1990) şi Point break (1991), actorul în vîrstă de 57 de ani a fost diagnosticat cu cancer de pancreas în ianuarie 2008. Ieri seară a pierdut bătălia cu cancerul şi a decedat în locuinţa din Los Angeles, înconjurat de familie.

Patrick Swayze participa la realizarea show-ului TV “The Beast” încă de cînd a primit diagnosticul de cancer, plănuia să scrie o carte de memorii împreună cu soţia sa. Era căsătorit din 1975 cu Lisa Niemi, o dansatoare care lua lecţii de coregrafie cu mama lui. S-au întîlnit cînd el avea 19 ani şi ea doar 15. Ea a fost cea care l-a susţinut cu tărie în tot acest timp.

Marca personală: salutul realizat pe jumătate.

Nu pot spune că sînt un fan de-al lui, dar l-am urmărit întotdeauna cu plăcere în filme. Fie să renască mai bun.

Articol preluat de aici: http://www.sffbd.ro/zsm/articolul/Memorial:_a_murit_Patrick_Swayze/NTI=/

Imobiliare Ungaria – case, imobile, terenuri, Hajdu-Bihar, Bors-Artand, Oradea, România

IMOBILIARE UNGARIA intermediază vînzarea de case, imobile şi terenuri situate în judeţul Hajdu-Bihar, în zona frontierei Borş/Artand, aproape de Oradea. Există posibilitatea accesarii unui credit ipotecar din Ungaria. Se adresează tuturor locuitorilor României, dar şi românilor din toată lumea.

NOU!!!! Programul PRIMA CASA pentru cetăţeni români în Ungaria!!!!

Oferte speciale: terenuri intravilane de la 1 EURO/MP! Case de la 5000 EURO!

Contact: http://www.imobiliareungaria.ro Telefon 0745149403

Sql: the difference between the truncate and delete

The SQL commands are similar and they have the same result: removing the records from the table. The question about the difference is often asked from freshers and in interviews as well. The difference is pretty simple but people confuse it because they see the same result of both queries.

The list of the differences are the next:

Type of Command: Truncate is a DDL (Data Definition Language) command and Delete is a DML (Data Manipulation Language) command.

RollBack: On DDL Commands, the changes made by them are committed automatically, while DML commands are not commited and can be rolled back. Some of the DDL commands are: SHOW TABLES, CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, COMMENT, RENAME, and some of the DML commands are: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE – UPSERT, CALL, EXPLAIN PLAN, LOCK TABLE.

Table Structure: When you use Truncate command, all the rows in the table are deleted and the structure of the table is recreated, so does the indexes. When you use Delete command, only the desired rows (using the conditions with „where”) or all the rows are deleted and the structure remains unchanged.

Syntax: The syntax for commands is:

Truncate table <tablename> #command to truncate a table.

Delete from <tablename> #command to delete all the records from table.

Articles posted here: http://www.supravirtual.ro/stiri/Sql:_the_difference_between_the_truncate_and_delete

Sql: diferenta dintre truncate si delete

Comenzile SQL commands sînt similare și au același rezultat: ștergerea înregistrărilor din tabelă. Întrebarea despre difernță este deseori întrebată de începători și în cadrul interviurilor. Diferența este destul de simplă, dar oamenii le mai confundă pentru că văd același rezultat la ambele interogări.

Lista de diferențe este următoarea:

Tipul de comandă: Truncate este o comandă DDL (Data Definition Language), iar Delete este o comandă DML (Data Manipulation Language).

Restaurarea datelor: La apelul comenzilor DDL schimbările făcute de ele sînt finalizate automat, în timp ce comenzile DDL nu sînt finalizate iar datele se pot reface. Comenzile DDL sînt: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, COMMENT, RENAME, iar comenzile DML sînt: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE – UPSERT, CALL, EXPLAIN PLAN, LOCK TABLE.

Structura tabelei: Cînd folosiți comanda truncate toate rîndurile tabelei sînt șterse iar structura tabelei este recreată, la fel și indecșii. Cînd folosiți comanda delete doar rîndurile dorite (folosind condiționarea cu „where”) sau toate rîndurile sînt șterse iar structura rămîne neschimbată.

Sntaxa: Sintaxa pentru comenzi este:

Truncate table <tablename> #comanda pentru a trunchia o tabelă.

Delete from <tablename> #comanda de a șterge toate înregistrările dintr-o tabelă.

Articol preluat de aici: http://www.supravirtual.ro/stiri/Sql:_diferenta_dintre_truncate_si_delete

The groups Romanian-Internet-IT

Two groups have been created for the romanian specialists. The first one is on xing and the second one is on linkedin.

The groups are intented to gather the romanian internet specialists (web designers, seo, etc) and IT specialists (for software, hardware and networks) for changing ideas, expertise.
Everybody that can help to develop and improve the romanian internet is welcome.

Article posted here: http://www.supravirtual.ro/stiri/The_groups_Romanian-Internet-IT

Grupurile Romanian-Internet-IT

Au fost create două grupuri pentru specialiștii români. Primul se găsește pe xing iar cel de-al doilea este pe linkedin.

Grupurile au intentia de a aduna specialiștii români despre internet (dezvoltatori web, seo, etc) și specialiștii IT (pentru software, hardware și rețele) pentru a schimba idei și expertiză.
Toți care pot ajuta dezvoltarea și îmbunătățirea internet-ului românesc sînt bineveniți.

Articol preluat de aici: http://www.supravirtual.ro/stiri/Grupurile_Romanian-Internet-IT

Raluca Lupoaie, viitor medic, invata despre operatii de la 12 ani. Pe corpul ei. Un pic de ajutor nu i-ar strica.

În general ignor mesajele de genul acesta pentru că de obicei sint fie prea vechi, fie pentru că nu-mi place să ajut decît dacă mă implic personal. Acum însă, consider că e necesar retransmiterea acestui mesaj:

Raluca are 20 de ani și este studentă la Facultatea de Medicină. Acum 8 ani a fost diagnosticată cu Pectus Excavatum (stern înfundat). La recomandarea medicilor a făcut o operație. Ce au omis medicii să le spună părinților? Că tehnicile chirurgicale dezvoltate pentru „defectul” ei aveau titlu experimental la nivelul anului 2001.

Așa că după 5 ani au apărut complicațiile. Raluca s-a simțit rău și a avut nevoie de o nouă intervenție chirurgicală. În 2006 a plecat la o clinică din Austria unde i-a fost implantată o tijă metalică de 32 cm, care îi susține sternul. Raluca ar fi trebuit să ajungă din nou la clinica din Austria, în 2008, pentru înlocuirea tijei.

Raluca nu a avut bani. Nici acum nu are. A avut o promisiune, dar…

Raluca trebuie să ajungă până pe 7 septembrie 2009 la Clinica Donau din Viena, pentru operația de înlocuire a tijei. Este termenul limită. Intervenția costă 6.000 de euro din care Raluca are 500.

Raluca are nevoie de 5.500 de euro. Dacă puteți și vreți să ajutați:

ING Bank – Galați

RO 46 INGB 0000 9999 0018 0406

Titular: Lupoaie Firuța

Pentru Raluca Lupoaie luptă prietena ei, Diana Grădinaru (jurnalist la Business Standard). I s-a alăturat Dragoș Stanca.

Contact: Diana Grădinaru, telefon 0734 667 662, E-mail: lafoggie@yahoo.com sau gradinaru.diana@yahoo.com

Articol preluat de aici: http://www.supravirtual.ro/stiri/Raluca_Lupoaie,_viitor_medic,_invata_despre_operatii_de_la_12_ani._Pe_corpul_ei._Un_pic_de_ajutor_nu_i-ar_strica.

Petru Clej, acum.tv magazine and lots and lots of spam

The first and about my only contact with Petru Clej was when we discussed about the gipsies and the coined term rrom that has been used for them during the last years. It was a discussion from different positions but it is irrelevant from the point of view of the messages that continued to come from him.

In this manner I want to forewarn you about a form of spam by means of it can be sent mails from different e-mail addresses (they keep changing in time), with no possibility to unsubscribe. Even if, initially, it was given the accept to receive the messages to promote the weekly magazine from the web page http://www.acum.tv, actually a domain parked at http://www.romanialibera.com/, there is no clear method to stop the messages. Yes, there are spam filters, but they are not a guarantied solution when the e-mail address changes constantly. You can delete the messages with no opening them, but when there are a lot of messages (from different senders) it only becomes a great lose of time and energy. Yes, there is the possibility to send the response messages to the sender asking him/her to stop, but the reaction to this kind of message depends by every person. There is also the possibility to report the sender to the authorities for sending spam, a solution for this being http://www.abuse.ro/report/add .

The choice is yours.

Following there are listed some of the e-mail addresses used to send spam to me:

editoracum006@aol.co.uk

editoracum004@aol.co.uk

editoracum001@aol.co.uk

acum.editor@googlemail.com

editor.revistaacum@googlemail.com

editor.acum1@googlemail.com

editor.acum015@googlemail.com

petru.clej@btinternet.com

Article posted here: http://www.supravirtual.ro/stiri/Petru_Clej,_acum.tv_magazine_and_lots_and_lots_of_spam

Petru Clej, revista acum.tv si mult, mult spam

Primul și cam singurul meu contact cu Petru Clej a fost cu ocazia unei discutii despre țigani și termenul inventat rromi care e folosit la adresa lor în ultimii ani. A fost o discuție de pe poziții diferite, dar e irelevantă din punctul de vedere al mesajelor care au continuat să vină de la el.

Vreau pe această cale să atrag atenția asupra unei forme de spam prin intermediul căreia se trimit mesaje de la adrese electronice diferite (se tot schimbă în timp), fără posibilitatea de a te dezabona. Chiar dacă, inițial, a fost dat acceptul de a primi mesaje de promovare (a revistei săptămînale de pe pagina http://www.acum.tv, un domeniu parcat de fapt la http://www.romanialibera.com/), nu există nici o metodă clară de a opri mesajele. Da, există filtrele de spam, dar nu sînt o soluție garantată atunci cînd adresa electronică se schimbă constat. Mai puteți șterge mesajele fără să le deschideți, dar cînd vine vorba de multe mesaje (de la expeditori diferiți) asta e doar pierdere de timp și energie. Da, există posibilitatea de a-i trimite mesaje de răspuns expeditorului prin care să-i cereți să înceteze, dar reacția în fața unui asemenea mesaj ține de fiecare persoană în parte. Mai există posibilitatea de a reclama expeditorul autorităților pentru practica de a trimite spam, o soluție în acest sens fiind http://www.abuse.ro/report/add .

Alegerea vă aparține.

Mai jos sînt afișate cîteva dintre adresele electronice de la care am primit spam:

editoracum006@aol.co.uk

editoracum004@aol.co.uk

editoracum001@aol.co.uk

acum.editor@googlemail.com

editor.revistaacum@googlemail.com

editor.acum1@googlemail.com

editor.acum015@googlemail.com

petru.clej@btinternet.com

Articol preluat de aici:
http://www.supravirtual.ro/stiri/Petru_Clej,_revista_acum.tv_si_mult,_mult_spam

Reader’s Digest and economic crisis

If I would consider the Romanian newspapers the Reader’s Digest publishing house is only a victim of world crisis: the American publishing house of Reader’s Digest magazines announced that they will declare bankruptcy in the attempt to slip up to 75% of their debts. If I would consider my own experience with them, http://www.supravirtual.ro/news/Reader_s_Digest_or_offers_during_rush_hours, I would say that the bad promotion of their products had a bigger effect than the crisis. If I would consider what I read on the internet here, the promotion led to more then losing some possible clients.

Our Romanians have a proverb: “What you do it yourself, with your own hands, it’s called manual work”. It’s applied to this case.

Article posted here: http://www.supravirtual.ro/stiri/Reader%27s_Digest_and_the_economic_crisis

Reader’s Digest si criza economica

Dacă ar fi să mă iau după ziarele românești, editura Reader’s Digest e doar o victimă a crizei mondiale: editorul american al revistelor Reader’s Digest a anunțat că va declara faliment, în încercarea de a scăpa de până la 75% dintre datoriile pe care le are. Dacă ar fi să mă iau după propria experiență cu ei, http://www.supravirtual.ro/stiri/ Reader_s_ Digest_sau_ oferte_la_ ore_de_virf , aș spune că promovarea proastă a produselor sale a avut un efect mai mare decît criza. Iar dacă ar fi să mă iau după ce am citit pe rețea aici, promovarea a dus la mai mult decît pierderea unor eventuali clienți.

Românii noștri au o vorbă: “Ce-ti faci cu mîna ta se numește lucru manual”. Se aplică și în acest caz.

Articol preluat de aici: http://www.supravirtual.ro/stiri/Reader%27s_Digest_si_criza_economica

Dead born businesses

This article starts with a beautiful, optimist story but, nevertheless, just a story. Its heroes are two potent young men, Adi and Petru, that thought to start a business together. It’s crises, they were told, but they knew that their ideas were excellent and they could beat the crisis. Even more, they had the advantage of the Italian technology and their friends in the booth of Europe where one of this young men was established. They gathered some acquaintances and friends and they did a presentation here, on the places on the banks of Crişul Repede. They found a small room inside an old building, near the fortress, and they started to talk about the protection systems, video cameras, tracking systems through GPS and international calls at a very low cost. Good ideas, valid ones. But, until the end, weeks and months later, everything turned to dust and, in spite of their successive attempts to make themselves noticed, nobody heard about them.

Was this about the bad approach? Or it was the fault of the great and proud crisis everybody is complaining about? Or it was the lack of communication or the absence of any promotion of their own product? Or maybe all of these above.

Apparently, there are some that think that an invitation of the managers or IT specialist from some companies in Oradea, or any other town, can assure at least a big project, or some small projects. Theoretical it can be done, but it is required to have a PERFECT offer to get that. Or some money to spend on tests for the products of a no-name company, and I don’t think that is somebody in this area to have something like that. We may be in the middle of a overevaluted crisis, but it’s still a crisis. And the Romanians does not jump to grab any offer, it’s written in their genetic code.

Apparently, there are some that the words are flying from a person to another about the extraordinary products or the special offer of some company. And they would be right to think so, but it is working for the well know companies. To give you an example, tonight is the Madonna’s concert. She is a world known singer and, even so, her national promotion in the last months was even aggressive. Nobody will talk about you if they do not know you, and I do not think that are more than a few that know about Bvox or http://www.bvoxro.com. At the presentation held a few months ago there was no mass-media present, and I did not noticed any mention in mass-media about that company.

On the other hand, thinking about how many spam I’ve got lately (filtering the porn or increasing the size of some part of the body), a lot of people are the followers of an aggressive promotion, but not offering much instead. The bad name (combined with the penalties they are risking from the authorities) can be worse than no name at all.

Personally, I prefer to let my products and my work to speak in my name. If they do not tell much, that’s it. Readjustment is a solution anytime, even if it’s not a pleasant one. It’s a part of life. A promotion is necessary, an active one, but limited by the common sense (the one that everybody should have, but that is absent in too many people) and limited by the legal frame (with the condition that this legal frame to help than to make everything worse).

What do you say? What efficient solutions do you have to promote your businesses?

Article posted here: http://www.supravirtual.ro/stiri/Dead_born_businesses

Afaceri moarte din start

Articolul de faţă începe cu o poveste frumoasă, optimistă, dar totuşi, doar o poveste. Eroii ei sînt doi tineri potenţi, Adi şi Petru, care s-au gîndit să înceapă o afacere împreună. E criză, li s-a spus, dar ei ştiau că ideile lor erau excelente şi că puteau face faţă crizei. În plus, aveau avantajul tehnologiei italiene şi prietenilor din cizma Europei în care unul dintre aceşti tineri era stabilit. Au adunat nişte cunoştinţe şi prieteni şi au făcut o prezentare şi pe la noi, pe meleagurile de pe malul Crişului Repede. Au găsit o cămăruţă dintr-o clădire veche, dar într-un loc central, aproape de cetate, şi au început să povestească de pe sisteme de protecţie, camere video, sisteme de urmărire prin GPS şi convorbiri internaţionale la un cost foarte mic. Idei bune, valabile. Dar pînă la urmă, săptămîni şi luni mai tîrzîu, totul s-a terminat în coadă de peşte, şi, în ciuda tentativelor repetate de a se face cunoscuţi, nici naiba nu a mai auzit de ei.

Să fi fost de vină abordarea greşită? Sau poate marea şi semeţă criză de care se plînge toată lumea? Să fi fost lipsa de comunicare sau absenţa oricărei promovări a produselor proprii? Sau poate că toate acestea împreună.

Aparent, mai sînt unii care îşi închipuie că o invitaţie a managerilor sau a specialiştilor IT a cîtorva firme din Oradea, sau oricare alt oraş de altfel, le poate asigura măcar un proiect mare, sau a unor proiecte mai mici. Teoretic se poate, dar e nevoie de o ofertă pur şi simplu BETON pentru aşa ceva. Sau nişte bani de aruncat pentru a testa produsele unei firmă practic necunoscute, şi nu cred că există cineva prin zonă care să îşi permită aşa ceva. Om fi trecînd printr-o criză supra-evaluată, dar totuşi, e criză. Iar românii nu prea se aruncă pe orice ofertă, e scris în codul lor genetic.

Aparent, mai sînt unii care cred că vorba zboară de la o persoană la alta despre produsele extraordinare sau oferta deosebită a unei firme. Şi ar avea dreptate să creadă asta, dar este valabil doar în cazul firmelor care sînt deja cunoscute. Ca să vă dau un exemplu, în seara asta este concertul Madonnei. E o cîntăreaţă de renume mondial, şi cu toate acestea, promovarea care i-a fost făcută la nivel naţional din ultimele luni a fost chiar agresivă. Nimeni nu vorbeşte despre tine dacă nu te cunoaşte, şi nu cred să fie mai mult de cîţiva care să ştie de Bvox sau de http://www.bvoxro.com. La prezentarea de acum cîteva luni nu a fost prezentată presa, şi nici n-am remarcat vreo menţiune în mass-media despre firma respectivă.

Pe de altă parte, la cîte mesajele nesolicitate (adică spam, mai pe englezeşte) am primit de-a lungul timpul (filtrînd mesajele porno sau de mărire a vreunei părţi a corpului), mulţi sînt adepţi ai unei promovări agresive, dar fără să ofere mare lucru în schimb. Din punctul meu de vedere, astfel de afaceri sînt la fel de moarte ca şi cele necunoscute. Renumele prost (pe lîngă amenzile pe care le riscă din partea autorităţilor dacă sînt prinşi) poate fi chiar mai rău decît lipsa unui renume de orice fel.

Personal, prefer să las produsele şi munca să vorbească în numele meu. Dacă ele nu spun mare lucru, asta e. Reprofilarea este oricînd o soluţie, chiar dacă e neplăcută. Face parte din viaţă. O promovare este necesară, una activă, dar încadrată în limitele bunului simţ (ăla pe care ar trebui să-l aibă fiecare, dar care e absent la prea mulţi) şi în limitele cadrului legal (cu condiţia ca acest cadru legal să ajute mai mult decît să facă rău).

Voi ce ziceţi? Ce soluţii eficiente aveţi pentru a vă promova afacerile?

Articol preluat de aici: http://www.supravirtual.ro/stiri/Afaceri_moarte_din_start

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 117 other followers

%d bloggers like this: