Home » 2009 » July

Monthly Archives: July 2009

Science-Fiction-Fantasy-Comics

Sffbd.ro is dedicated to Science, Fiction (SF), Fantasy and Comics and has as purpose to collect the news from this field as well to develop them further in the workshop.

Magical Nights Newspaper is an experiment, a project that persues the develop of journalistically aptitudes to everyone that wants to make the first trials in the field of journalism. It means that’s a kind of multi-blog.

Visit http://www.sffbd.ro to keep youselves informed with what is going on.

Stiinta-Fictiune-Fantastic-Benzi desenate

Sffbd.ro este dedicată Ştiinţei, Ficţiunii (SF-ului), Fantasticului şi Benzilor desenate şi are ca scop atît colectarea de ştiri din aceste domenii cît şi dezvoltarea lor în atelier.
Ziarul Serile Magice este un experiment, un proiect ce urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor jurnalistice ale tuturor celor care doresc să facă primele încercări în meseria de jurnalist. Adică e un fel de jurnal (“blog” pentru cei care îndrăgesc englezismele) la comun.
Vizitati http://www.sffbd.ro pentru a fi la curent cu ce se intimpla.

Compresor climatizare pentru masina – varianta 1

Căutaţi compresor pentru instalaţia de climatizare a masinii dumneavoastră?
Ei sînt cei mai potriviţi pentru aceasta, deoarece:

* puteţi cumpăra la cel mai bun preţ (discount)
* găsiţi produse noi, originale – cu garanţie de 12 luni
* dacă nu găsiţi produsul potrivit, ei vi-l caută
* efectuează livrări gratuite în 3-6 zile lucrătoare
* vă ajută să găsiţi atelierul de servicii auto cel mai potrivit
Vizitaţi http://www.compressor-express.ro pentru o ofertă bună.

ImobiliareUngaria.ro english

Find the ideal house via ImobiliareUngaria.roA firm partner for your relax and confort… for your house

The page is dedicated to the one from the west part of Romania that want to buy a building or a land in the neighbour country. It contains an offers presentation and a contact form.

Release: april 2008

Technologies and programming languages used:

- html + javascript

- php

- mysql

- css

The article: http://www.supravirtual.ro/projects/release_of_the_page_imobiliareungaria.ro

The link: http://www.imobiliareungaria.ro

ImobiliareUngaria.ro

Gaseste casa ideala prin ImobiliareUngaria.roUn partener sigur pentru relaxarea si confortul tau… pentru noua ta casa

Pagina este dedicată celor din partea de vest a României care doresc să își cumpere un imobil sau teren în țara vecină. Cuprinde prezentare de oferte și o modalitate de contact.

Lansare: aprilie 2008

Tehnologiile si limbajele de programare folosite:

- html + javascript

- php

- mysql

- css

Articolul: http://www.supravirtual.ro/proiecte/lansare_pagina_imobiliareungaria.ro

Locatia: http://www.imobiliareungaria.ro

FloriOradea.com english

The page is an online flower shop, it was created for everybody who want to surprise the loved woman.

Release: april 2009

Technologies and programming languages used:

- html + javascript

- php

- mysql

- css

The article: http://www.supravirtual.ro/projects/FloriOradea.com_english

The path: http://www.florioradea.com

FloriOradea.com

Pagina este o florărie online, a fost creată pentru a-i ajuta pe toți cei care doresc să facă o surpriză plăcută femeii iubite.

Lansare: aprilie 2009

Tehnologiile si limbajele de programare folosite:

- html + javascript

- php

- mysql

- css

Articolul: http://www.supravirtual.ro/proiecte/FloriOradea.com

Calea: http://www.florioradea.com

The expedition on the massive Alpamayo

Petru Vătăman’s expedition on the massive Alpamayo is over. Petru is on his way to Italy.  More informations: http://bvoxro.wordpress.com and http://www.bvoxro.com

Expeditia pe masivul Alpamayo

Expediţia lui Petru Vătăman pe masivul Alpamayo s-a încheiat. Petru este pe drum spre Italia. Mai multe informaţii: http://bvoxro.wordpress.com şi pe http://www.bvoxro.com

MindBomb campaign for Rosia Montana

01_lingouThe nearby poster and the following text are a part of the Mindbomb campaign to save Roșia Montana as a response to the aberrant campaign for the exploit of the resources there.

The MindBomb campaign for Roșia Montană puts the problem of the environment pollution in Romania in relation with the corruption with no face of the state and the local administrations, not in the last place of the individual, that erode from the inside the Romanian society.

12,000 posters were glued during the night of 19/20 of march on the streets of Cluj, Bucharest, Constanța, Timișoara, Arad, Bistrița, Sibiu, Alba Iulia, Deva, Baia Mare, Oradea, Târgu Mureș, Sighișoara, Petroșani, Valea Arieșului, Abrud, Câmpeni and Roșia Montană.

Through the MindBomb campaign for Roșia Montană we protest against the project of intensive mining exploitation with cyanides and against the advertisement that Gabriel Resources, the owner of Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), is making to this extremely noxious project for Romania.

The intoxication with the propaganda for the company Gabriel Resources on the televisions and written media has as purpose to adorn the Romanians opinion of the image of Roșia Montană Gold Corporation, a company remained in the era of brutal colonialism, whom cynic politics of profit will obliterate Roșia Montană from the face of the Earth, will displace people and will erase the history of this place.

For the first time in Romania the public opinion and some public institutions stood together against a damaging business for all of us, demonstrating so that Romania is no longer the paradise of crooks.

The project for intense mining exploitation with cyanides puts in danger the LIFE in the Country of Moț, opening the path to produce the biggest ecological disaster in Eastern Europe. As so many times in recent history, the big companies, supported by the politicians, works against the people to dishonest enrich some cynic individuals. After they the flood!

We have got used not to trust in authorities after so many years, no matter if it is about the government or the presidency. We have hoped, for the same amount of years, that, in one day, the authorities will regain our lost trust. That is why we believe in the need of dialog between the civil society and administration.

We don’t want Revolution, We Want Evolution!

At the MindBomb campaign for Roșia Montană participated, in different ways (conception, debate, ideas, achievement, glue) over 300 artists, designers, architects, IT specialists, writers, students and collaborators from the cities in where the posters were glued.

DON’T LET ROȘIA MONTANĂ DIE!

The people are more important than gold!

SAVE ROȘIA MONTANĂ!

MindBomb
www.rosiamontana.org

Campania Mindbomb pentru Rosia Montana

Afișul alăturat și textul următor fac parte din campania Mindbomb pentru salvare01_lingoua Roșia Montana ca răspuns la campania aberantă pentru exploatare resurselor de acolo.

Campania MindBomb pentru Roșia Montană pune problema poluării mediului din România în relație cu corupția fără chip a statului și a administrațiilor locale, nu în ultimul rând a individului, care erodează din interior societatea românească.

12.000 de afișe au fost lipite în noaptea de 19 spre 20 martie pe străzile din Cluj, București, Constanța, Timișoara, Arad, Bistrița, Sibiu, Alba Iulia, Deva, Baia Mare, Oradea, Târgu Mureș, Sighișoara, Petroșani, Valea Arieșului, Abrud, Câmpeni și Roșia Montană.

Prin campania MindBomb pentru Roșia Montană protestăm împotriva proiectului de exploatare minieră intensivă cu cianuri de la Roșia Montană și împotriva publicității pe care Gabriel Resources, proprietarul Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) o face acestui proiect extrem de nociv pentru România.

Intoxicarea cu propaganda pentru compania Gabriel Resources pe posturile de televiziune și în presa scrisă are ca scop cosmetizarea în ochii românilor a imaginii Roșia Montană Gold Corporation companie rămasă în epoca colonialismului brutal, a cărei politică cinică a profitului va rade Roșia Montană de pe fața pamântului, va strămuta oamenii și va șterge istoria acestui loc.

Pentru prima dată în România opinia publică și câteva instituții publice au făcut front comun împotriva unei afaceri păguboase pentru noi toți, demonstrând astfel că România nu mai este paradisul escrocilor.

Proiectul de exploatare minieră intensivă cu cianuri de la Roșia Montană pune în pericol VIAȚA în Țara Moților, deschizând calea producerii celui mai mare dezastru ecologic din Europa de est. Ca de atâtea ori în istoria recentă, marile companii, sprijinite de politicieni lucrează împotriva oamenilor pentru a-i îmbogăți necinstit pe câțiva indivizi cinici. După ei potopul!

Ne-am obișnuit de atâția ani să nu avem încredere în autorități, fie că e vorba de guvern sau de președinție. Tot de atâția ani, sperăm că, într-o zi, autoritățile ne vor recâștiga încrederea pierdută. De aceea credem în nevoia de dialog între societatea civilă și administrație.
Nu vrem Revoluție, Vrem Evoluție!

La campania MindBomb pentru Roșia Montană au participat, în diferite moduri (concepție, dezbateri, idei, realizare, lipire) peste 300 de artiști plastici, designeri, arhitecți, specialiști IT, scriitori, studenți și colaboratori din orașele în care au fost lipite afișele.

NU LĂSA ROȘIA MONTANĂ SĂ MOARĂ!
Oamenii sunt mai importanți decât aurul.

SALVAȚI ROȘIA MONTANĂ!

MindBomb
www.rosiamontana.org01_lingou

The triangle MySql, Sun and Oracle

I was reading about the Workbench of MySql on their webpage (http://www.MySql.com/products/workbench/) when I decided that I want to know about the effects Sun Microsystem purchasing of MySql and later the Oracle purchasing Sun Microsystem.

When Sun purchased MySql in January 2008 (for approximately 1 billion USD), MySql annual revenue was in the range of $50 million and growing rapidly, having millions of global deployments including Facebook, Google, Nokia, Baidu and China Mobile. It was desired to bring synergies to Sun that would change the landscape of the software industry by driving new adoption of MySql’s open source database in more traditional applications and enterprises. The integration with Sun would greatly extend the commercial appeal of MySql’s offerings and improve its value proposition with the addition of Sun’s global services organization.

Since then, Schwartz oversaw continued MySql growth in spite of a disasterous release of version 5.1, the exodus the key project developers, the resignation of MySql co-founders Michael “Monty” Widenius and David Axmark as well as MySql CEO Marten Mickos, and no fewer than three major forks of the GPL’d database.

It has not been the smoothest of sailing recently. MySql was having problems even before the Sun acquistion. In it’s effort to help the product „grow up” and cater both to enterprise users (which means adding more functionality) and newer users (which means making things more friendly and approachable – and building more tools), the team seemed to lose direction and ended up being spread too thin.

The large gap of time between MySql 5.0 and 5.1 is partly because of management and priorities, but it’s also the result a codebase badly in need of a good cleanup and refactoring-something that has not happened to this day (though there are signs of that changing). The unnecessary complexity and lack of clear standards slowed down existing developers and put a barrier for new developers as well.

These problems continued and people began to depart Sun not long after the acquisition: members of the senior management team as well as some of the most experienced and talented developers that are no longer guiding the development.

Another surprising discovery at the MySql conference a few months ago was the slow adoption rate of 5.1 in larger shops. It seems that a large number of companies did not jumped from the 5.0 series to 5.1.

But that’s just the beginning. There’s a lot more interesting development going on in the MySql universe these days. From new storage engines (Falcon, PBXT, Maria, Tokutek) to full-blown appliances from half a dozen vendors and an extensive re-write of the MySql database kernel.

What’s most surprising of all is the fact that MySql 5.4 was unveiled at the conference. It’s not a stable release yet, but it represents a compromise between 5.1 and waiting another year or more for stable builds of MySql 6.0. Realizing that development was going more slowly that they’d like, the MySql team picked some of the enhancements planned and coded for 6.0 and moved them into the 5.1 codebase, thus making MySql 5.4. (They apparently wanted to skip 5.2 and 5.3.)

This is the first of several recent signs that the MySql organization has begun to work toward improving some of the things that bothered Monty so much. That is encouraging.

In April 2009 Oracle aquired Sun Microsystems for 7,4 billion USD. With the move, Oracle now competes with nearly all of the largest technology companies, including Microsoft (MSFT) in middleware (computer software that connects software components or applications) and server operating systems, SAP and Salesforce.com (CRM) in business applications, IBM, Cisco (CSCO), HP (HPQ) and Dell (DELL) in server hardware and EMC for storage solutions. Larry Ellison, CEO of Oracle, cited Sun Microsystems Java platform and the Solaris operating system for servers to be the primary motivators behind the acquisition.

The unmentioned key to the acquisition is MySql. Oracle is, first and foremost, a database company, and MySql was undoubtedly a long term threat. Many of Oracle’s middleware and software products rely on the use of databases, and even Salesforce.com, a major disruptor and competitor in business software, relies on an Oracle database to run its platform. Many of Oracle’s software acquisitions allow it ensure the usage of Oracle databases, hence allowing it to add both revenue and earnings from the software AND additional database sales. With the acquisition of Sun Microsystems and MySql, Oracle seeks to control this up-and-coming, open source database, and most importantly, its licensing for commercial use. Many people‘s suspicion is that MySql’s revenue growth rate, while no longer disclosed, will slow precipitously following the integration of Sun Microsystems into Oracle.

Even with the best intentions, Oracle faces serious trust issues from within and without stemming from how the company has dealt with open source in the past. Widenius says: Oracle, not having the best possible reputation in the Open Source space, will have a hard time keeping the remaining MySql people in the company or even working on the MySql project. Oracle will also have a hard time to ensure to the MySql customers, community and users that it will keep MySql “free and available for all”.

It will be easy to point the finger at Oracle 1-2 years from now and assign to them the blame for what will ultimately befall one of the most successful open source projects ever created. But the fact is that Sun bungled the acquisition of MySql, managed it poorly for 16 months and is handing the mess off to Oracle.

Whether or not Oracle decides to take on the job of fixing MySql and allowing it a seat at the table remains to be seen.

Now Widenius’ Oracle-less Open Database Alliance adds further doubt as to which branch of MySql will be considered ‘official’ going forward. “Forks are a fact of life in the open source community, and arguably an entirely healthy one,” McAllister writes: “Oracle just better hope it doesn’t end up on the wrong side of the fork.” To do so, he suggests Oracle will have to regain the trust and support of the MySql community – in other words, “stop acting like Oracle.”

Oracle could “kill” MySql “either directly or by not developing/supporting it fully,” sell it off to avoid antitrust issues, or “embrace MySql and open source and put their technical expertise on it to ensure that MySql continues to be the most popular advanced open source database,” Widenius said in a blog post.

“The biggest threat to MySql['s] future is not Oracle per se, but that the MySql talent at Sun will spread like the wind and go to a lot of different companies which will set the MySql development and support back years,” he wrote. Widenius is “prepared to hire or find a good home for all core MySql personnel” at his company, Monty Program, or “close to it.”

Useful links:

http://www.linux-mag.com/id/7342

http://monty-says.blogspot.com/2009/04/to-be-free-or-not-to-be-free.html

Triunghiul MySql, Sun si Oracle

Citeam despre Workbench de la MySql pe pagina lor (http://www.MySql.com/products/workbench/) cînd m-am hotărît că vreau să aflu despre efectele achiziţionării de către Sun Microsystem a MySql şi apoi a achiziţionării de către Oracle a lui Sun Microsystem.

Cînd Sun a cumpărat MySql în ianuarie 2008 (pentru aproximativ 1 miliard de USD), venitul anual al lui MySql era aproximativ de 50 de milioane de dolari şi creştea rapid, avînd milioane de distribuţii precum Facebook, Google, Nokia, Baidu şi China Mobile. Se dorea să aducă sinergii către Sun, ceea ce ar fi schimbat peisajul industriei producătoare de programe de calculator prin adăugarea de noi adoptări ale bazelor de date cu sursă deschisă în aplicaţii şi companii mai tradiţionale. Integrarea cu Sun ar fi extins cu mult cererea comerială a ofertelor MySql şi îmbunătăţirea ofertei de valori prin adăugarea organizaţiei de servicii globale a lui Sun.

De atunci Scwartz a supravegheat dezvoltarea MySql în ciuda lansării dezastruoase a versiunii 5.1, exodului dezvoltatorilor de proiect cheie, demisia cofondatorilor MySql Michael „Monty” Widenius şi David Axmark ca şi a directorului executiv MySql Marten Mickos, şi obţinerea a nu mai puţin a trei bifurcaţii majore a bazei de date licenţiate (GPL – General Public Licence).

Nu a fost o perioadă uşoară. MySql avea probleme încă dinaintea achiziţiei de către Sun. În efortul ei de ajuta produsul să se dezvolte şi a furniza atît utilizatori avansaţi (asta înseamnă adăugarea de funcţionalităţi noi) cît şi utilizatori mai noi (ceea ce înseamnă a face lucrurile cît mai prietenoase şi mai uşor de abordat – şi construirea de unelte noi), echipa a părut să-şi piardă direcţia şi a sfîrşit prin a se răsfira.

Marea lacună de timp dintre MySql 5.0 şi 5.1 se datorează parţial conducerii şi priorităţilor, dar este de asemenea rezultatul unui cod de bază rău ce are nevoie de o revizuire bună şi de a fi reînnoit – ceva ce nu s-a întîmplat pînă acum (chiar dacă există semne că asta este pe cale să se schimbe). Complexitatea ce nu e necesară şi absenţa standardelor clare i-au încetinit pe dezvoltatorii existenţi şi au pus o barieră şi pentru dezvoltatorii noi.

Aceste probleme au continuat iar oamenii au început să plece de la Sun nu mult după cumpărare: membri ai echipei de conducere de la vîrf cît şi cîţiva cei mai experimentaţi şi mai talentaţi dezvoltatori care nu mai sînt implicaţi în dezvoltare.

Altă descoperire surprinzătoare la o conferinţă MySql acum cîteva luni a fost adoptarea lentă a versiunii 5.1 în magazinele mari. Se pare că un mare număr de companii nu au trecut de la versiunile 5.0 la 5.1.

Dar acesta e doar începutul. În aceste zile au loc o mulţime de dezvoltări interesante în universul MySql. De la noile motoare de depozitare (Falcon, PBXT, Maria, Tokutek) la unelte foarte dezvloltate de la o jumătate de duzină de vînzători şi rescrierea extinsă a nucleului bazelor de date MySql.

Ceea ce este cel mai surprinzător dintre toate este faptul că MySql 5.4 a fost deconspirat la conferinţă. Nu este încă o versiune stabilă, dar reprezintă un compromis între şi 5.1 şi aşteptarea vreme de încă un an sau mai mult pentru o versiune stabilă a MySql 6.0. Realizînd că dezvoltarea mergea mai încet decît ar fi dorit, echipa MySql a selectat cîteva îmbunătăţiri planificate şi codate pentru 6.0 şi le-au mutat în codul sursă a versiunii 5.1 realizînd astfel MySql 5.4 (aparent au dorit să treacă peste 5.2 şi 5.3).

Acesta este primul din cîteva semne recente că organizaţia MySql a început să muncească în a îmbunătăţi cîteva dintre lucrurile care l-au deranjat pe Monty atît de mult. Este încurajator.

În aprilie 2009 Oracle a cumpărat Sun Microsystems pentru 7,4 miliarde USD. Cu aceasta mişcare Oracle intră în competiţie acum cu aproape toate marile companii tehnologice, incuzînd Microsoft (MSFT) în middleware (software pentru calculator care conecteză componente software sau aplicaţii) şi sisteme de operare pentru servere, SAP şi Salesforce.com (CRM) în aplicaţii pentru afaceri, IBM, Cisco (CSCO), HP (HPQ) şi Dell (DELL) în hardware pentru servere şi EMC pentru medii de stocare. Larry Ellison, directorul executiv de la Oracle, a citat platforma Java de la Sun Microsystems şi sistemul de operare Solaris pentru servere ca fiind motivaţiile principale în spatele achiziţiei.

Cheia care nu a fost menţionată a acestei achiziţii este MySql. Oracle este, în primul rînd şi mai ales, o companie de baze de date, iar MySql a fost fără îndoială o ameninţare pe termen lung. Multe din produsele software şi middleware de la Oracle se bazează pe folosirea bazelor de date, şi chiar Salesforce.com, un mare distrugător şi competitor în industria software, se bazează pe bazele de date Oracle pentru a rula platformele ei. Multe din achiziţiile software de la Oracle îi permit să asigure folosirea bazelor de date Oracle, prin asta permiţîndu-i să adauge atît venit cît şi cîştiguri de la vînzări de software şi baze de date adiţionaele. Cu achiziţia lui Sun Microsystems şi MySql, Oracle caută să controleze această tendinţă, bazele de date cu sursă deschisă, şi, cel mai important, licenţele pentru folosirea lor comercială. Suspiciunea multora este că rata de creştere a veniturilor MySql, atîta vreme cît nu vor fi dezvăluite, va scădea rapid urmînd întegrarea lui Sun Microsystems în Oracle.

Chiar şi cu cele mai bune inteţii, Oracle înfruntă serioase probleme de încredere în interiorul şi exteriorul stavilei pe care compania a pus-o surselor deschise în trecut. Widenius susţine: Oracle, neavînd cea mai bună reputaţie posibilă în spaţiul Surselor Deschise, va avea greutăţi în a-i păstra în companie pe oamenii de la MySql care i-au rămas sau chiar să lucreze la proiectul MySql. Oracle va avea de asemenea greutăţi în a asigura clienţii, comunităţile şi utilizatorii MySql că va păstra MySql „gratuit şi disponibil pentru toţi”.

Va fi uşor să arătăm cu degetul spre Oracle peste 1-2 ani şi să îi blamăm pentru că, în cele din urmă, au făcut să dispară unul dintre cele mai de succes proiecte cu sursă deschisă create vreodată. Dar cert este că Sun a făcut un lucru de mîntuială cu achiziţia MySql, l-a gestionat prost vreme de 16 luni şi că se scapă de încurcătură pe seama lui Oracle.

Rămîne de văzut dacă Oracle decide sau nu să accepte treaba de a repara MySql şi dacă îi va permite să ocupe un loc pe piaţă.

Acum Alianţa Baze de date Deschise fără Oracle adaugă îndoieli suplimentare asupra cărei ramuri din MySql va fi considerată „oficial” dezvoltată mai departe. „Bifurcaţiile sînt un fapt de viaţă în comunitatea cu sursă deschisă, discutabil una în întregime sănătoasă, ” scrie McAllister. „Ar fi bine ca firma Oracle să spere că nu va ajunge pe partea greşită a bifucaţiei.” Pentru a face asta el sugerează că Oracle va trebui să recîştige încrederea şi suportul comunităţii MySql – cu alte cuvinte, „să înceteze să acţioneze ca Oracle.”

Oracle ar putea „ucide” MySql „fie direct sau prin lipsa unei dezvoltări/suport în întregime”, o poate vinde pentru a evita problemele anti-trust, sau „poate accepta MySql şi sursa deschisă şi poate să-şi folosească expertiza technica pentru a se asigura că MySql continuă să fie cea mai populară bază de date cu sursă deschisă avansată”, a scris Widenius într-un mesaj din jurnal.

„Cea mai mare ameninţare pentru viitorul MySql nu este Oracle ca entitate, ci faptul că talentele în domeniul MySql de la Sun se vor răspîndi pe aripile vîntului şi vor ajunge la o mulţime de companii diferite ceea ce va da înapoi dezvoltarea şi suportul MySql cu ani buni”, a scris el. Widenius este „pregătit să angajeze sau să găsească un cămin bun pentru tot personalul ce reprezintă nucleul MySql” la compania sa, Monty Program, sau „aproape de ea.”

Locaţii utile:

http://www.linux-mag.com/id/7342

http://monty-says.blogspot.com/2009/04/to-be-free-or-not-to-be-free.html

PHP 5.3.0 Release Announcement

A few days ago, on 30th of june, the PHP development team announced the immediate release of PHP 5.3.0. This release is a major improvement in the 5.X series, which includes a large number of new features and bug fixes.

The key features of PHP 5.3.0 include:

- Support for namespaces

- Late static binding

- Lambda Functions and Closures

- Syntax additions: NOWDOC, ternary short cut „?:” and jump label (limited goto), __callStatic()

- Under the hood performance improvements

- Optional garbage collection for cyclic references

- Optional mysqlnd PHP native replacement for libmysql

- Improved Windows support including VC9 and experimental X64 binaries as well as portability to other supported platforms

- More consistent float rounding

- Deprecation notices are now handled via E_DEPRECATED (part of E_ALL) instead of the E_STRICT error level

- Several enhancements to enable more flexibility in php.ini (and ini parsing in general)

- New bundled extensions: ext/phar, ext/intl, ext/fileinfo, ext/sqlite3, ext/enchant

- Over 140 bug fixes and improvements to PHP, in particular to: ext/openssl, ext/spl and ext/date

This release also drops several extensions and unifies the usage of internal APIs. Users should be aware of the following known backwards compatibility breaks:

- Parameter parsing API unification will cause some functions to behave more or less strict when it comes to type juggling

- Removed the following extensions: ext/mhash (see ext/hash), ext/msql, ext/pspell (see ext/enchant), ext/sysbase (see ext/sybase_ct)

- Moved the following extensions to PECL: ext/ming, ext/fbsql, ext/ncurses, ext/fdf

- Removed zend.zel_compatibility_mode

For more detailes visit http://php.net/releases/5_3_0.php

Anuntul de lansare a versiunii PHP 5.3.0

Acum cîteva zile, în 30 iunie, echipa de dezvoltare a php a anunţat lansarea imediată a PHP 5.3.0. Această lansare este o îmbunătăţire majoră a seriei 5.X care include un număr mare de caracteristici noi şi eliminare de erori.

Caracteristicile cheie ale PHP 5.3.0 includ:

- Suport pentru namespaces

- Legături întîrziate statice

- Funcţii Lambda şi Închizătoare

- Adăugare de sintaxă: NOWDOC, scurtătura ternară „?:” şi eticheta de săritură (un „goto” limitat), __callStatic()

- Îmbunătăţiri de performanţă internă

- Colector de gunoaie opţional pentru referinţă ciclică

- Opţional mysqlnd înlocuire PHP nativă pentru libmysql

- Suport Windows îmbunătăţit incluzînd VC9 şi binare X64 experimentale ca şi portabilitatea pentru alte platforme suportate

- Rotunjire a numerelor reale mai consistentă

- Anunţurile criticate sînt acum manevrate prin E_DEPRECATED (parte a E_ALL) în loc de nivelul de eroare E_STRICT

- Cîteva îmbunătăţiri pentru a aduce mai multă flexibilitate în php.ini (şi fişierele ini analizate în general)

- Extensii împachetate noi: ext/phar, ext/intl, ext/fileinfo, ext/sqlite3, ext/enchant

- Mai multe de 140 de erori corectate şi îmbunătăţite la PHP, în particular la: ext/openssl, ext/spl şi ext/date

Această versiune elimină de asemenea cîteva extensii şi uneşte folosirea API-urilor interne. Utilizatorii ar trebui să fie conştienţi de următoarele lipse de compatibilitate tardive cunoscute:

- Parametrul care analizează unificarea API va cauza ca unele funcţii să se comporte mai mult sau mai puţin strict cînd vine vorba de jonglarea cu tipuri

- Au fost eliminate următoarele extensii: ext/mhash (vezi ext/hash), ext/msql, ext/pspell (vezi ext/enchant), ext/sysbase (vezi ext/sybase_ct)

- Următoarele extensii au fost mutate la PECL: ext/ming, ext/fbsql, ext/ncurses, ext/fdf

- A fost eliminat zend.zel_compatibility_mode

Pentru mai multe detalii vizitaţi http://php.net/releases/5_3_0.php

BVOX expedition on Alpamayo

These days, the alpinist Petru Vataman, partner of the company Bvox, is climbing the peak Alpamayo from Peru that is considered the most beautiful in the world. You can find more informations on http://bvoxro.wordpress.com.

The page of the company is http://www.bvoxro.com.

Expeditia BVOX pe Alpamayo

În aceste zile aplinistul Petru Vataman, partener al firmei Bvox, escaladează vîrful Alpamayo din Peru, care e considerat cel mai frumos din lume. Mai multe informaţii puteţi găsi la http://bvoxro.wordpress.com.

Pagina firmei Bvox este http://www.bvoxro.com.

about us

Supravirtual SRL is a consulting and software firm founded in the year 2005. In the last years we realised projects that improved the activities of firms and persons using software products adapted personal needs.

One of the goals we have assigned ourself is the elimination of the ad-hoc metods (forms or tools difficult to use – as much on fizical form as much as virtual form) that are insufficient the most times. That can be realised only by providing a complete information solution according to client’s demands and needs, that follows constant the scrolling activity. The information systems existing can offer to few or to many facilitations, without being modulated to client’s needs.

We invite you to contact us to analyse together the advantages you can get by developing a complete information solution according to your demands and needs.

We offer entire range of IT services starting the initial free consult, continuing with the develope and deliver of the project and finishing with the it’s maintenance and promotion.

The stages that a project passes to final are the next:

1. Initial consult;

2. The establish of demand and the hand over of the estimation;

3. Graphic design (the logo, the page template, the user interface);

4. The confirm of the design and choosing the variant preffered by the client;

5. The develop of the chosen variant into a source code (html, php for the web pages or other code for the other softwares);

6. The search engines optimization for the page (for the web pages);

7. Making of the interactive elements (menus/animations – for the web pages)

8. Construction the dynamic elements (databases, administration part, authentication – for the web pages);

9. Testing and delivering the project;

10. The maintenance of the project;

11. The promotion on internet as well on our own pages as on other pages with target public.

We offer two types of advertising: active and passive.

The passive advetising implies the optimization of your page, existing or as a project, for increase visibility for the search engines.

For active advertising we offer promotion campaign using grafic banner, promotion articles in any page that belogns to us (existing now or in project, after they will be ready).

The base price for banner grafic advertising is 10 Euro/one thousand displays, discount being granted depending the contracted volume. For details you can use the contact form on the page http://ww.supravirtual.ro .

despre noi

Supravirtual SRL este o firmă de consultanță și realizare de programe de calculator înființată în anul 2005. În ultimii ani am realizat proiecte în urma cărora firme sau persoane fizice și-au îmbunătățit activitatea folosind produse software (programe de calculator) adaptate nevoilor proprii.

Unul dintre țelurile pe care ni le-am trasat este eliminarea metodelor ad-hoc (formulare sau unelte greu de folosit – atît pe suport fizic, cît și suport virtual) care sînt de cele mai multe ori insuficiente. Asta poate fi realizată doar prin furnizarea unor soluții informatice la cheie, în funcție de cerințele și necesitățile clientului, care să urmărească fidel activitatea derulată. Sistemele informatice existente pot oferi prea puține sau prea multe facilități, nefiind niciodată adaptate nevoilor clientului.

Vă invităm să ne contactați pentru a analiza împreună avantajele pe care le puteți obține în urma dezvoltării unei soluție informatice la cheie, adaptată cerințelor și nevoilor dumneavoastră.

Oferim întreaga gamă de servicii TI începînd de la consultanța inițială gratuită, continuînd cu dezvoltarea și predarea proiectului și terminînd cu întreținerea și promovarea acestuia.

Etapele prin care trece un proiect pînă la finalizare sînt următoarele:

1. Consultanța inițială;

2. Stabilirea cerințelor și predarea estimării;

3. Design grafic (sigla, formatul paginii, interfața cu utilizatorul);

4. Confirmarea design-ului și alegerea variantei preferate de către client;

5. Implementarea variantei alese într-un cod sursă (html, php în cadrul paginilor web sau alt cod pentru celelalte programe);

6. Optimizarea paginii pentru motoarele de căutare (pentru paginile web);

7. Alcătuirea elementelor interactive (meniuri/animații – pentru paginile web);

8. Construirea elementelor dinamice (baze de date, partea de administrare, autentificare – pentru paginile web);

9. Testarea proiectului și predarea acestuia;

10. Întreținerea proiectului;

11. Promovarea pe rețea atît pe paginile proprii cît și pe alte pagini cu public țintă.

Oferim două tipuri de publicitate: activă și pasivă.

Publicitatea pasivă implică optimizarea paginii dumneavoastră, fie existentă sau in stadiu de proiect, pentru vizibilitatea sporită în cadrul motoarelor de căutare.

Pentru publicitatea activă oferim campanii de promovare prin formule grafice, articole de promovare în oricare dintre paginile noastre (în cadrul celor existente acum și în cele ale căror realizare este în curs, după ce ele vor fi gata ).

Prețul de bază pentru publicitatea în format grafic este de 10 Euro/o mie de afișări putînd beneficia de reduceri în funcție de volumul contractat. Pentru detalii puteți folosi formularul de contact de pe pagina http://www.supravirtual.ro .

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 117 other followers

%d bloggers like this: